Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Möteshandlingar för tekniska nämnden

Denna nämnds förvaltning är tekniska förvaltningen

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på

 • kollektivtrafik inklusive färdtjänst
 • park-, natur- och skogsområden
 • väghållning med trafiksäkerhet
 • exploatering av bostads- och företagsområden
 • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för

 • vägar
 • gator
 • gång- och cykelbanor
 • torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde

I väghållningsansvaret ingår

 • väg- och trafikanordningar
 • trafikplanering
 • trafikövervakning
 • bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering
 • administration av saluhandel
 • remissinstans för upplåtelse av offentlig plats

Tekniska nämndens sammanträdestider 2019

Onsdagen den 16 januari, kl 17.30

Onsdagen den 13 februari, kl 17.30

Onsdagen den 20 mars, kl 17.30

Onsdagen den 10 april, kl 17.30

Onsdagen den 15 maj, kl 17.30

Tisdagen den 18 juni, kl 17.30

Onsdagen den 21 augusti, kl 17.30

Tisdagen den 17 september, kl 17.30

Onsdagen den 16 oktober, kl 17.30

Onsdagen den 20 november, kl 17.30

Onsdagen den 11 december, kl 17.30

Ledamöter i tekniska nämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se