Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den politiska styrelsen för tekniska förvaltningen.

Möteshandlingar för tekniska nämnden

Denna nämnds förvaltning är tekniska förvaltningen

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på

 • kollektivtrafik inklusive färdtjänst
 • park-, natur- och skogsområden
 • väghållning med trafiksäkerhet
 • exploatering av bostads- och företagsområden
 • förvaltning av kommunens markreserv

Gatu- och trafiksäkerheten omfattar väghållning av och ansvar för

 • vägar
 • gator
 • gång- och cykelbanor
 • torg och parkeringsplatser inom kommunens väghållningsområde

I väghållningsansvaret ingår

 • väg- och trafikanordningar
 • trafikplanering
 • trafikövervakning
 • bidragsgivning till enskilda vägar och bullersanering
 • administration av saluhandel
 • remissinstans för upplåtelse av offentlig plats

Tekniska nämndens sammanträdestider 2020

Onsdagen den 22 januari, kl 17.30

Onsdagen den 12 februari, kl 17.30

Onsdagen den 31 mars, kl 17.30

Onsdagen den 15 april, kl 17.30

Onsdagen den 13 maj, kl 17.30

Onsdagen den 3 juni, kl 17.30

Onsdagen den 19 augusti, kl 17.30

Tisdagen den 15 september, kl 17.30

Onsdagen den 14 oktober, kl 17.30

Onsdagen den 18 november, kl 17.30

Onsdagen den 9 december, kl 17.30

Ledamöter i tekniska nämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se