Socialnämnden

Socialnämnden är den politiska styrelsen för socialförvaltningen.

Möteshandlingar för socialnämnden

Denna nämnds förvaltning är socialförvaltningen

Förvaltningens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser.

Vi fokuserar på

  • barn/ungdomar och deras föräldrar
  • vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar
  • personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering
  • flyktingar.

Till förvaltningen hör också en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt en kommunövergripande tjänst med uppdrag att samordna arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Socialnämndens sammanträdestider 2020

Onsdagen den 22 januari, kl 16.30

Onsdagen den 19 februari, kl 16.30

Onsdagen den 11 mars, kl 16.30

Onsdagen den 15 april, kl 16.30

Onsdagen den 13 maj, kl 16.30

Onsdagen den 10 juni, kl 16.30

Onsdagen den 19 augusti, kl 16.30

Onsdagen den 16 september, kl 16.30

Onsdagen den 14 oktober, kl 16.30

Onsdagen den 11 november, kl 16.30

Onsdagen den 9 december, kl 16.30

Ledamöter i socialnämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se