Servicenämnden

Servicenämnden bedriver verksamhet inom affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice. Dessa är viktiga stödfunktioner för den kommunala verksamheten.

Möteshandlingar servicenämnden

Förvaltningens uppgift är att tillgodose kommunens behov av prisvärda och kvalitativa tjänster och lokaler. Hög kompetens och yrkesskicklighet är i kombination med samverkan och service viktiga framgångsfaktorer.

Denna nämnds förvaltning är serviceförvaltningen

Servicenämndens sammanträdestider 2020

Onsdagen den 22 janauri, kl 17.00

Onsdagen den 12 februari, kl 17.00

Onsdagen den 11 mars, kl 17.00

Onsdagen den 15 april, kl 17.00

Måndagen den 4 maj, kl 17.00

Onsdagen den 20 maj, kl 17.00

Onsdagen den 3 juni, kl 17.00

Onsdagen den 26 augusti, kl. 17.00

Onsdagen den 16 september, kl 17.00

Onsdagen den 14 oktober, kl 17.00

Onsdagen den 11 november, kl 17.00

Onsdagen den 9 december, kl 17.00

Ledamöter i servicenämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se