Renhållningsstyrelsen

Lunds renhållningsverk, LRV, samlar in allt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lunds kommun.

Därutöver utförs gångbanerenhållning på uppdrag av drygt 3000 fastighetsägare och gaturenhållning till tekniska förvaltningen. Renhållningsverket har också avtal med förpacknings- och tidningsinsamlingen att samla in returmaterial via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i kommunen. Avtal finns också med vissa företag att ta hand om allt avfall från dessa. Verksamheten kännetecknas av att resurser ska sparas och miljön ska skyddas.

Möteshandlingar för renhållningsstyrelsen

Om Lunds Renhållningsverk

Renhållningsstyrelsens sammanträdestider 2020

Tisdagen den 28 januari, kl 18.00

Tisdagen den 18 februari, kl 18.00

Tisdagen den 17 mars, kl 18.00

Tisdagen den 21 april, kl 18.00

Tisdagen den 19 maj, kl 18.00

Tisdagen den 9 juni, kl 18.00

Tisdagen den 22 september, kl 18.00

Tisdagen den 20 oktober, kl 18.00

Tisdagen den 17 november, kl 18.00

Tisdagen den 15 december, kl 18.00

Ledamöter i renhållningsstyrelsen

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se