Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer.

Miljönämnden är en myndighetsnämnd och nämndens verksamhet är i huvudsak reglerad i lagar och författningar. De viktigaste lagstiftningarna är miljöbalken och livsmedelslagen.

Möteshandlingar för miljönämnden

Denna nämnds förvaltning är miljöförvaltningen

Sammanträdestider för miljönämnden 2020

Onsdagen den 29 januari, kl 18.00

Torsdagen den 5 mars, kl 18.00

Onsdagen den 8 april, kl 18.00

Tisdagen den 28 april, kl 18.00

Torsdagen den 11 juni, kl 18.00

Torsdagen den 10 september, kl 18.00

Torsdagen den 8 oktober, kl 18.00

Torsdagen den 12 november kl 18.00

Torsdagen den 10 december, kl 16.00

Ledamöter i miljönämnden

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se