Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadskontoret för den fysiska planeringen av Lund. Nämnden tar fram kommunens översiktsplan med fördjupningar, områdesbestämmelser och detaljplaner.

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadskontoret också för handläggning av bygglov och anmälan, tekniska samråd, obligatorisk ventilationskontroll, samt tillsyn av hissar och energideklarationer. På kontorets ansvar ligger också kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning.

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadskontoret också för rådgivning och upplysningar till allmänheten, företag och organisationer. I verksamheten ingår också arbete med infrastruktur- och trafikplanering, kulturminnesvård, grönstruktur, och tillgänglighetsrådgivning.

Möteshandlingar och protokoll för byggnadsnämnden

Denna nämnds förvaltning är stadsbyggnadskontoret

Sammanträdestider för byggnadsnämnden 2020

Torsdagen den 23 januari, kl 17.00

Torsdagen den 13 februari, kl 17.00

Torsdagen den 19 mars, kl 17.00

Torsdagen den 16 april, kl 17.00

Torsdagen den 14 maj, kl 17.00

Tisdagen den 23 juni, kl 17.00

Torsdagen den 20 augusti, kl 17.00

Tisdagen den 15 september, kl 17.00

Torsdagen den 15 oktober, kl 17.00

Torsdagen den 19 november, kl 17.00

Torsdagen den 10 december, kl 17.00

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se