Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadskontoret för den fysiska planeringen av Lund. Nämnden tar fram kommunens översiktsplan med fördjupningar, områdesbestämmelser och detaljplaner.

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadskontoret också för handläggning av bygglov och anmälan, tekniska samråd, obligatorisk ventilationskontroll, samt tillsyn av hissar och energideklarationer. På kontorets ansvar ligger också kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning.

Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadskontoret också för rådgivning och upplysningar till allmänheten, företag och organisationer. I verksamheten ingår också arbete med infrastruktur- och trafikplanering, kulturminnesvård, grönstruktur, och tillgänglighetsrådgivning.

Möteshandlingar och protokoll för byggnadsnämnden

Denna nämnds förvaltning är stadsbyggnadskontoret

Sammanträdestider för byggnadsnämnden 2019

Torsdagen den 24 januari, kl 17.00

Torsdagen den 14 februari, kl 17.00

Torsdagen den 21 mars, kl 17.00

Torsdagen den 11 april, kl 17.00

Torsdagen den 16 maj, kl 17.00

Tisdagen den 18 juni, kl 17.00

Torsdagen den 22 augusti, kl 17.00

Tisdagen den 17 september, kl 17.00

Torsdagen den 17 oktober, kl 17.00

Torsdagen den 21 november, kl 17.00

Torsdagen den 12 december, kl 17.00

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag