Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskole- och grundskoleverksamhet samt skolbarnomsorgen i Lunds kommun.

Basuppdrag barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg och obligatorisk särskila för Lunds kommun. Nämnden har också ett övergripande ansvar för skolskjutsar, regler och avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, sommarskola och Lunds skolors resurscentrum. 

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. 

Möten och protokoll för barn- och skolnämnden

Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen

 

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Sammanträdestider, barn- och skolnämnden

Sammanträdestider 2020

Torsdagen den 23 januari, kl 17.00

Torsdagen den 13 februari, kl 17.00

Torsdagen den 12 mars, kl 17.00

Tisdagen den 28 april, kl 17.00

Tisdagen den 26 maj, kl 16.00

Torsdagen den 11 juni, kl 16.00

Onsdagen den 26 augusti, kl 16.00

Torsdagen den 17 september, kl 17.00

Torsdagen den 15 oktober, kl 16.00

Torsdagen den 12 november, kl 17.00

Tisdagen den 15 december, kl 17.00

Här hittar du ledamöter och sammanträdestider för barn- och skolnämnden.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se