Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskole- och grundskoleverksamhet samt skolbarnomsorgen i Lunds kommun.

Basuppdrag barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, skolbarnomsorg och obligatorisk särskola för Lunds kommun. Nämnden har också ett övergripande ansvar för skolskjutsar, regler och avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, sommarskola och Lunds skolors resurscentrum. 

Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar som läroplaner och kursplaner. Denna nämnds förvaltning är barn- och skolförvaltningen.

Möten och protokoll för barn- och skolnämnden

Här hittar du kalender med sammanträdestider för samtliga nämnder

Barn- och skolförvaltningens webbsida

 

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Här hittar du ledamöter och sammanträdestider för barn- och skolnämnden.