Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att

  • övergripande ansvara för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten
  • leda och samordna kommunens angelägenheter
  • ansvara för särskilda verksamheter
  • främja långsiktig hållbarhet
  • övervaka fastställda mål, planera och svara för löpande förvaltning
  • ha en stärkt roll för de strategiska frågorna och ett kommungemensamt helhetsperspektiv.

Du hittar aktuella möten och protokoll för kommunstyrelsen på möten Lund

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2019

Torsdagen den 10 januari, kl 14.00

Onsdagen den 6 februari, kl 14.00

Onsdagen den 6 mars, kl 14.00

Onsdagen den 3 april, kl 14.00

Torsdagen den 2 maj, kl 14.00

Onsdagen den 22 maj, kl 13.00

Onsdagen den 19 juni, kl 14.00

Onsdagen den 14 augusti, kl 14.00

Onsdagen den 4 september, kl 14.00

Onsdagen den 2 oktober, kl 14.00

Onsdagen den 6 november, kl 14.00

Onsdagen den 4 december, kl 14.00

Här kan du läsa mer om ledamöter i kommunstyrelsen. Klicka på namnen för mer information.

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se