Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag

Övergripande ansvara för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten,

Leda och samordna kommunens angelägenheter,

Ansvara för särskilda verksamheter,

Främja långsiktig hållbarhet,

Övervaka fastställda mål, planera och svara för löpande förvaltning,

Stärkt roll för de strategiska frågorna och ett kommungemensamt helhetsperspektiv.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se