Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att

  • övergripande ansvara för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten
  • leda och samordna kommunens angelägenheter
  • ansvara för särskilda verksamheter
  • främja långsiktig hållbarhet
  • övervaka fastställda mål, planera och svara för löpande förvaltning
  • ha en stärkt roll för de strategiska frågorna och ett kommungemensamt helhetsperspektiv.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se