Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. 65 ledamöter sitter i kommunens fullmäktige och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden som är av större vikt för kommunen.Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevisionen.

De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten.

Så här kan du följa kommunfullmäktige

På plats

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 17 och hålls som regel sista torsdagen i månaden. Se sidan om sammanträdestider för exakta tider.

Kommunfullmäktige har sina sammanträden i aulan på Polhemskolan, Trollebergsvägen 41 i Lund.

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde via en webbsändning, antingen medan sammanträdet pågår eller i efterhand. Följer du sammanträdet i efterhand kan du även välja vilka ärenden som du vill se. Länkar till sändningarna finns på sidan för webbsändningar.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kommunfullmaktige

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se