Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. 65 ledamöter sitter i kommunens fullmäktige och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden som är av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevisionen.

Kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten.

Så här kan du följa kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är också i fortsättningen öppna för allmänheten för dig som vill närvara på plats. Utifrån rådande läge med coronaviruset och riskerna för smittspridning rekommenderas du däremot att i första hand följa sammanträdet via kommunens webbsändning.

Du kan se sammanträdet via en webbsändning, antingen medan sammanträdet pågår eller i efterhand. Följer du sammanträdet i efterhand kan du också välja vilka ärenden som du vill se. 

Här kan du följa senaste webbsändningen från kommunfullmäktige

(Alla tidigare webbsändningar finns längre ned på denna sida.)

Här hittar du kalender med sammanträdestider för kommunfullmäktige och samtliga nämnder

Här hittar du möten och protokoll för kommunfullmäktige

Valresultat, mandatfördelning

Resultatet efter valet 2018 ger denna mandatfördelning i kommunfullmäktige (med 2014 års resultat inom parentes):

  • Moderaterna (M): 11 (13)
  • Centerpartiet (C): 4 (3)
  • Liberalerna (L): 9 (7)
  • Kristdemokraterna (KD): 2 (2)
  • Socialdemokraterna (S): 13 (15)
  • Vänsterpartiet (V): 6 (5)
  • Miljöpartiet de gröna (MP): 6 (9)
  • Sverigedemokraterna (SD): 6 (5)
  • Feministiskt initiativ (FI): 2 (2)
  • FörNyaLund (FNL): 6 (4)

Sammanlagt har vi i Lund 65 mandat i kommunfullmäktige. Valdeltagandet år 2018 i Lund var 86,37%.

Stapeldiagram som visar mandatfördelningen i Lunds kommunfullmäktige under mandatperioden 2018–2022.

Bildtext: Stapeldiagram som visar mandatfördelning i Lunds kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod 2018–2022. Lund styrs av den så kallade Lundakvintetten, som består av de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och FörNyaLund. Siffrorna inom parentes nederst visar förändringen jämfört med valet 2014.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om valet 2018, ta del av statistik och röstfördelningen i de olika valkretsarna.

Valresultatet 2018 hos Valmyndigheten

 

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kommunfullmaktige