Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. 65 ledamöter sitter i kommunens fullmäktige och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden som är av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevisionen.

De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten.

Här hittar du möten och protokoll för kommunfullmäktige

Så här kan du följa kommunfullmäktige

På plats

Kommunfullmäktige har sina sammanträden i aulan på Polhemskolan, Trollebergsvägen 41 i Lund.

Kommunfullmäktiges sammanträden är även i fortsättningen öppna för allmänheten för den som vill närvara på plats. Utifrån rådande läge med coronaviruset och riskerna för smittspridning rekommenderas dock den intresserade att i första hand följa sammanträdet via kommunens webbsändning.

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde via en webbsändning, antingen medan sammanträdet pågår eller i efterhand. Följer du sammanträdet i efterhand kan du även välja vilka ärenden som du vill se. 

Följ kommunfullmäktiges sammanträden via webbsändning

Kommunfullmäktige sammanträder följande tider

Sammanträdestider 2020

Torsdagen den 30 januari, kl 13.30

Torsdagen den 27 februari, kl 13.30

Torsdagen den 26 mars, kl 17.00

Torsdagen den 23 april, kl 17.00

Torsdagen den 28 maj, kl 17.00

Tisdagen den 16 juni och onsdagen den 17 juni, kl 08.30

Torsdagen den 27 augusti, kl 17.00

Torsdagen den 24 september, kl 17.00

Torsdagen den 29 oktober, kl 17.00

Torsdagen den 26 november, kl 17.00

Torsdagen den 17 december, kl 17.00

 

Här ser du ledamöter i Kommunfullmäktige i Lunds kommun

Tidigare webbsändningar

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kommunfullmaktige

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se