Krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför startar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med kommunerna. Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Krisberedskapsveckan äger rum 28 maj - 3 juni 2018.

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap. Många kommuner har också efterlyst hjälp med att utveckla sin riskkommunikation, och med att öka människors möjligheter att hantera svåra påfrestningar på samhället.

Till Krisberedskapsveckan formulerar MSB övergripande budskap och tar fram ett enkelt informationsmaterial som alla som deltar i kampanjen kan använda. Detta budskap har nu kommunen valt att trycka upp och sprida för att öka medvetenheten.

I samband med årets kampanj skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige.
Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Innehållet i broschyren upplyser om hur vi alla kan förbereda oss på att klara av vår vardag när viktiga funktioner i vårt samhälle inte fungerar som vanligt.

Bakgrund: Stort behov men låg medvetenhet

Försvarsutskottet konstaterade hösten 2015 att det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av ett förändrat klimat också kräver mer fokus på enskildas ansvar och krisberedskap. Utskottet bedömde att det finns ett stort behov av information och utbildning för att öka människors krisberedskapsförmåga, och pekade särskilt på att den kommunala och regionala nivån behövde satsa mer på information. Samtidigt visar flertal studier att de flesta människor är dåligt förberedda på en situation utan exempelvis el, vatten och värme. De allra flesta tror också att sannolikheten att drabbas är ytterst liten.

Satsningen på bättre riskkommunikation är därför viktig för att öka människors medvetenhet och förmåga att klara samhällskriser.

Saker att tänka på
9. Checklista
8. Förbered dig
7. Extra hjälp och stöd
6. Krislåda
5. Viktiga telefonnummer
4. Kommunikation
3. Inget vatten i kranen?
2. Mat
1. El och värme

Kontakt

Beredskapssamordnare

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post: anna.sjostrand@lund.se

Lennart Larsson
Telefon: 046-359 84 63
E-post: lennart.larsson@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se