Information vid en kris

113 13

Sveriges nya informationsnummer 113 13 kan du ringa när du vill få information om olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället.

Du kan också ringa 113 13 om du vill lämna information om en pågående händelse.

Relaterad information

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Beredskapssamordnare

Telefon i "fredstid": 046-35 84 62, 046-35 84 63

Gäller det liv och död, ring 112.

Beredskapssamordnare Eva Greko
Telefon: 046-35 84 62
E-post: eva.greko@lund.se

Beredskapssamordnare Lennart Larsson
Telefon: 046-35 84 63
E-post: lennart.larsson@lund.se