Elavbrott

Mycket av den bekvämlighet vi är vana vid i vår vardag bygger på att vi har tillgång till el. Men elavbrott är inte helt ovanliga. Därför är det klokt att tänka sig in i situationen innan elavbrottet är ett faktum.

Kontrollera först proppskåpet/säkringarna vid ett strömavbrott. Om propparna är hela kan du titta ut för att se om gatubelysningen och belysningen i hus runt omkring har slocknat.

• Om du har båt, husvagn eller stuga; några av sakerna du har där kanske kan vara praktiska att ha när strömmen går.

• Ha enkel mat, torrvaror och konserver för cirka tre dygn hemma.

• Fyll tomma PET-flaskor med vatten till ¾, ställ in i frysen. Använd dem som kylklampar. De kan även tinas och bli dricksvatten eller tvättvatten.

• Lyssna på batteriradion. Är avbrottet omfattande kommer det ofta meddelande om avbrottet.

• Om elavbrottet varar mer än tre timmar, fyll vatten i kastruller och tomma PET-flaskor. Vattentillförseln kan komma att påverkas av elavbrottet. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt.

• Se efter om det finns någon i närheten som kan behöva hjälp.

• Dela med dig till grannarna av informationen från radion.

Lär känna dina grannar! Det kanske finns någon äldre eller funktionshindrad som kan behöva hjälp redan de första timmarna efter att strömmen har gått.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer och även hitta checklistor som hjälper dig att skaffa det du behöver för att vara förberedd - innan strömmen går.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Beredskapssamordnare

Telefon i "fredstid": 046-35 84 62, 046-35 84 63

Gäller det liv och död, ring 112.

Beredskapssamordnare Eva Greko
Telefon: 046-35 84 62
E-post: eva.greko@lund.se

Beredskapssamordnare Lennart Larsson
Telefon: 046-35 84 63
E-post: lennart.larsson@lund.se