LSS-verksamheternas arbete med covid-19

Lunds kommun arbetar aktivt för att minska risken för spridning av coronaviruset. Vi anpassar våra verksamheter och arbetssätt för att minska riskerna och för att du ska känna dig trygg med det stöd du får av oss. Våra medarbetare stannar hemma vid symtom, även milda, vi är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning så fort någon uppvisar symtom.

Daglig verksamhet

Våra dagliga verksamheter håller öppet, men med vissa justeringar. Vi har inte längre besöksverksamhet, som exempelvis butiker och kaféer. Mängden aktiviteter har också minskat, och både personal och deltagare rör sig mindre mellan våra olika verksamheter.

Tillhör du eller en anhörig en riskgrupp har du möjlighet att arbeta hemifrån. Då får du habiliteringsersättning som vanligt för de dagar som det var planerat att du skulle ha varit på den dagliga verksamheten.

Ingår du inte i en riskgrupp får du habiliteringsersättning om du är hemma på grund av sjukdom. Är du hemma för att du är orolig för att bli smittad får du inte någon ersättning. Stanna hemma om du är sjuk och tänk på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar två symtomfria dagar innan du går tillbaka till din arbetsplats.

Kontakta din dagliga verksamhet om du har frågor.

Alla dagliga verksamheter i Lunds kommun

Begränsade besök på LSS-boende

För att skydda våra boende och minimera riskerna för smitta tar vi inte emot några besök på våra LSS-bostäder. På vissa enheter kan undantag göras beroende på infektionsrisken hos de boende. Eventuella undantag beslutas i samråd mellan enhetschef och verksamhetschef. Självklart kan det också göras undantag om de finns speciella skäl.

Har du som anhörig frågor eller vill komma i kontakt med en boende är du välkommen att ringa oss.

Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning

Servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

Vad händer om det finns covid-19 på ett LSS-boende?

Så fort en brukare uppvisar symtom på covid-19 isoleras personen i sin lägenhet och provtagning görs. Vår personal börjar omedelbart att använda munskydd, visir och skyddsförkläde när de arbetar med personer om uppvisar symtom.

Om brukaren visar sig vara positiv för covid-19 informerar vi närstående till brukaren och också övriga personer som bor på boendet och deras närstående om att det finns konstaterad covid-19 på boendet. Vi håller tät kontakt med Region Skåne och följer de riktlinjer de har tagit fram. Det innebär bland annat att:

  • Personen som har insjuknat isoleras i sin lägenhet tills hen är symtomfri och därefter 48 timmar till. Vi bryter först isoleringen när det har gjorts en smittfrihetsbedömning tillsammans med ansvarig läkare.
  • Alla brukare vistas i sina egna lägenheter och vi är särskilt observanta på symtom.
  • Bara en viss del av personalgruppen arbetar med den smittade.
  • Vi utökar städrutiner och har inga gemensamma aktiviteter.