Äldreomsorgens arbete med covid-19

Lunds kommun har tydliga rutiner för att minska riskerna för smittspridning i äldreomsorgen och vi vill att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg vi ger. Våra medarbetare stannar hemma vid symtom, även milda, vi är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning så fort någon uppvisar symtom.

Besöksförbud hävs 1 oktober 

Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på äldreboenden. Lunds kommun inväntar i dagsläget föreskrifter från Socialstyrelsen och slutliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande besöksrutiner, avstånd och hygienrutiner för besöken på våra äldreboenden.

Information kommer att skickas ut till alla anhöriga och publiceras här så fort vi har tagit del av föreskrifter och rekommendationer och kunnat fastställa rutiner för hur besöken ska gå till. 

Fram tills den 1 oktober gäller fortsatt besöksförbud och utomhusbesök på samtliga äldreboenden.

Följande gäller vid besök utomhus:

 • Besöken bokas i förväg för att kunna förberedas på ett säkert sätt. Varje besök är 30 minuter långt.
 • Total fysisk distansering. Ingen kroppskontakt får förekomma.
 • Besöken sker utomhus med behörigt avstånd - minst två meter.
 • Besökare och boende kommer från olika håll till besöket.
 • Så få kontaktytor som möjligt, undvik att röra vid bord, glas eller liknande.
 • Vi sätter ut handsprit som ska användas före besöket.
 • Du som besökare tar samhällsansvar, håller god handhygien och besöker inte oss om du upplever minsta symtom.

Du är välkommen att kontakta det enskilda boendet om du har frågor eller vill ha mer information om utomhusbesöken.

I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer erbjuds även stöd och hjälp till boende att ha kontakt med anhöriga och närstående på andra sätt än fysiska besök. I Lunds kommun såg vi tidigt till att tillhandahålla surfplattor på alla äldreboenden så att de boende kunde ha kontakt med nära och kära via videosamtal.

Har du som anhörig frågor eller vill komma i kontakt med en boende är du välkommen att ringa oss.

Information om äldreboenden i Lunds kommun

Vad händer om det finns covid-19 på ett äldreboende?

Så fort en brukare uppvisar symtom på covid-19 isoleras personen i sin lägenhet och provtagning görs. Vår personal börjar omedelbart att använda munskydd, visir och skyddsförkläde när de arbetar med personer om uppvisar symtom.

Om brukaren visar sig vara positiv för covid-19 informerar vi närstående till brukaren och också övriga personer som bor på boendet och deras närstående om att det finns konstaterad covid-19 på boendet. Vi håller tät kontakt med Region Skåne och följer de riktlinjer de har tagit fram. Det innebär bland annat att:

 • Personen som har insjuknat isoleras i sin lägenhet tills hen är symtomfri och därefter 48 timmar till. Vi bryter först isoleringen när det har gjorts en smittfrihetsbedömning tillsammans med ansvarig läkare.
 • Alla brukare vistas i sina egna lägenheter och vi är särskilt observanta på symtom.
 • Bara en viss del av personalgruppen arbetar med den smittade.
 • Vi utökar städrutiner och har inga gemensamma aktiviteter.

Vad händer om en brukare i hemtjänsten får covid-19?

Uppvisar en brukare som har hemtjänst symtom på covid-19 börjar vår personal omedelbart att använda munskydd, visir och skyddsförkläde när de arbetar med personen. Provtagning görs och om brukaren visar sig vara positiv för covid-19 erbjuds tillfälligt boende under tiden hen är smittsam.

Det tillfälliga boendet är en särskild enhet där endast personer med covid-19 får vård och omsorg av personal som har fått utbildning för att vårda brukare med covid-19. Boendet finns för att minska risken för att smittan förs vidare till hemtjänstpersonal, närstående och andra som brukarna träffar i sin vardag.

Hemtjänsten och hemsjukvården kan påverkas

Om frånvaron ökar bland vår personal kan det påverka dig. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få det stöd du behöver. Nu vill vi be om din förståelse för att vi kan behöva ändra i dina planerade insatser om vi får hög frånvaro bland personalen.

Det kan hända att vi kommer hem till dig vid en annan tid än den du är van vid, eller att vi behöver ställa in eller flytta vissa av dina insatser. Du kan också märka att fler från vår personalgrupp kommer hem till dig om vi behöver täcka upp frånvaro med vikarier.

Vi kontaktar dig alltid om vi blir mycket sena, om det kommer någon ny från vår personal som du inte känner, eller om vi behöver flytta eller ställa in insatser.