Seniorer och riskgrupper

Lunds kommuns fokus är att skydda de äldre och andra riskgrupper och det finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen bland både brukare och personal. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv för vårdpersonal och utvecklingen i samhället för att direkt kunna anpassa vårt vård- och omsorgsarbete.

Tillhör du en riskgrupp rekommenderar Folkhälsomyndigheten dig att begränsa dina kontakter med andra och att undvika folksamlingar. Det innebär exempelvis att du bör undvika kollektivtrafik, affärer och offentliga platser. I stället bör du be anhöriga eller frivilliga att stötta dig med dina ärenden.

Information om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Aktuell lägesbild för covid-19

Inom äldreomsorg och LSS är smittspridningen fortsatt mycket låg, utan några större indikationer på ökning. Just nu finns det inga konstaterat smittade av covid-19 inom vård-och omsorgsförvaltningens verksamheter. Aktuell statistik redogörs till Socialstyrelsen en gång i veckan. Där finns statistik för hela landet.

Statistik om covid-19 på Socialstyrelsens webbplats

Så arbetar äldreomsorg och LSS-verksamheter med anledning av coronaviruset och covid-19

För att skydda brukare ska all personal stanna hemma även vid milda symtom, samt stanna hemma två symtomfria dagar. Vi är noggranna med att följa hygienrutiner och använder lämplig skyddsutrustning vid behov. När någon brukare misstänks eller konstateras ha covid-19 har vi tät kontakt med Region Skåne och vidtar strikta åtgärder för att skydda andra.

Läs mer om:

Äldreomsorgens arbete med covid-19

LSS-verksamheternas arbete med covid-19

Stöttning med vardagsärenden

Tillhör du en riskgrupp finns det volontärer som gärna hjälper dig med att exempelvis handla mat, bibliotekslån eller köpa receptfria läkemedel. Volontärtjänsten riktar sig främst till dig som inte har stöd av Lunds kommun och riskgrupper prioriteras. Du kan söka stöd genom att anmäla dig via e-tjänsten nedan eller genom att ringa till oss.

Hit kan du som behöver stöttning ringa: 046-359 48 72

Jag är i behov av stöttning

Lunds kommun har också en dialog med FIKK (Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof). De har en liknande tjänst som kan vara bra att känna till.

Ansök om hjälp från FIKK

Äldrelinjen

Längtar du efter någon att prata med? Volontärerna på Minds äldrelinje är bara ett samtal bort. Nu har de utökade öppettider för att kunna ta emot fler samtal.
Ring 020-22 22 33 vardagar klockan 8–19 och helger klockan 10–16.

Här kan du läsa mer om Äldrelinjen

Träffpunkter och lunchrestauranger stängda

Lunchrestauranger för pensionärer håller stängt till och med den 30 september.

Träffpunkter för seniorer håller stängt till och med den 31 augusti. I väntan på att träffpunkterna ska öppna igen har vi startat Digitala Träffpunkten, med aktiviteter online, på Youtube och Lund.se.

Digitala Träffpunkten

Vid behov kan stängningarna förlängas.   

Anhöriga

Som anhörig till en person i riskgrupp för covid-19 har du en viktig roll. Du kan hjälpa och stötta din närstående genom att:

  • informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för riskgrupper
  • ringa eller hålla kontakten på andra sätt
  • hjälpa till med vardagsärenden såsom att handla eller gå ut med hunden
  • informera om möjligheten att ansöka om stöttning med vardagsärenden från en volontär

Om du som anhörig vill ha stöd, råd eller bara prata med någon är du välkommen att ringa Anhörigcenter. Stödsamtalen är kostnadsfria och vi som stöttar dig har tystnadsplikt.

Telefonnummer och telefontider till Anhörigcenter

Teckenspråkstolkad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/covidriskgrupp

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se