Nyheter med anledning av coronaviruset covid-19

Mars

2020-03-27

Lunds kommun och fastighetsägare i dialog för att stötta näringsidkare

Den ansträngda situationen i och med coronaviruset covid-19 slår hårt mot näringsidkare, småföretagare och centrumhandeln. Under fredagen bjöd Fastighetsägarna Syd och Lunds kommun in kommunens fastighetsägare till dialog.

2020-03-27

Lägesbild fredag den 27 mars med anledning av arbetet med covid-19

Förstärkt företagslots, förlängt besöksförbud på äldreboenden och uppdaterade rutiner för att säkerställa kommunens verksamhet. Det är några av de aktuella frågor som hanteras just nu inom Lunds kommun i samband med coronautbrottet.

2020-03-26

Lägesbild torsdag den 26 mars med anledning av arbetet med covid-19

Stabilt personalläge, fokus på skyddsutrustning och riktlinjer för kommunala restauranger. Det är några av de saker som hanteras inom ramen för Lunds kommun arbete med effekterna av covid-19.

2020-03-25

Lägesbild onsdag den 25 mars med anledning av arbetet med covid-19

Att få fram skyddsutrustning till våra verksamheter, att säkerställa personalförsörjning och att vidta åtgärder i kommunens restaurangmiljöer för minskad smittspridning. Det är onsdagens fokus på arbetet med att hantera effekterna av covid-19.

2020-03-25

”Om inte Lundaborna kan komma till kulturen, får kulturen komma till Lundaborna” - #kulturströmlund

Det är svåra tider för många i vårt samhälle just nu, likaså för alla kulturutövare i vår stad. När vi inte fysiskt kan samlas för att uppleva kultur fylls våra flöden med nya kreativa digitala inspel. Kulturförvaltningen Lunds kommun öppnar nu upp #kulturströmlund för att skapa en mötesplats att samlas kring och sprida det som görs i Lund.

2020-03-24

Lägesbild tisdag den 24 mars med anledning av arbetet med covid-19

Arbetet att hantera effekterna av coronaviruset covid-19 i Lunds kommun fortsätter. Stort fokus ligger på att följa och analysera hur sjukfrånvaron utvecklas i kommunen för att kunna säkra personalförsörjningen.

2020-03-23

Pressträffar med undertexter

Den 17 mars och 20 mars genomfördes två pressträffar. Dessa spelades in och är nu textade. Ni hittar dem nedan.

2020-03-23

Lägesbild måndag 23 mars med anledning av arbetet med covid-19

Ett intensivt arbete pågår i Lunds kommun för att hantera effekterna av coronaviruset covid-19. Arbetet handlar om att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas. Störst fokus just nu ligger på att säkra personalförsörjningen och tillgången på skyddsutrustning.

2020-03-20

Lägesbilden i Lunds kommun med anledning av coronaviruset covid-19

Lunds kommun avslutar en exceptionell vecka i samband med situationen kopplat till coronaviruset covid-19. En lång rad åtgärder har genomförts de senaste dagarna.

2020-03-20

Ny tjänst för att stötta behövande

På Lunds kommun blir vi dagligen kontaktade av personer som på olika sätt vill engagera sig och stötta dem som i coronavirusets spår behöver assistans med enklare göromål. Nu lanseras därför två e-tjänster: en för dig som behöver stöttning och en för dig som vill anmäla dig som volontär.

2020-03-19

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19. 2020-03-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-19

Lunds kommun lanserar åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar

Oron för coronaviruset covid-19 slår hårt mot ​Lunds företagare och handel. Nu presenterar Lunds kommun en rad åtgärder för att bibehålla vår levande stadskärna, livskraftiga företag och rika föreningsliv även i framtiden.

2020-03-18

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-18

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-17

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-17

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen några av de åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-17

Distansundervisning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen (uppdaterad 20 mars)

Från och med den 18 mars 2020 ska alla elever på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Lund studera hemifrån enligt schema. Rekommendationerna gäller inte gymnasiesärskolan.

2020-03-16

Aktuellt med anledning av coronaviruset covid-19, 2020-03-16

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset covid-19. Här listar vi dagligen åtgärder som kommunen genomfört för att begränsa smittspridning i våra verksamheter.

2020-03-14

Stängd gräns mot Danmark påverkar trafiken

Den danska regeringen har beslutat att delvis stänga gränsen från och med lördag 14 mars klockan 12:00 för att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet påverkar alla resor till och från Danmark med tåg, bil, färja eller annat färdmedel.

2020-03-12

Regeringsbeslut påverkar arrangemang i Lunds kommun

Regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare påverkar planerade arrangemang i Lunds kommun. Bland annat ställs God Morgon Lund och Lund Grand Prix in. Även arrangemang med färre deltagare kan komma att ställas in, efter genomförd riskbedömning av ansvarig chef.