Näringsliv och företag

Effekterna av coronapandemin slår hårt mot många företag och föreningar i Lunds näringsliv. För att stötta, både på kort och lång sikt, har det beslutats om åtgärder riktade till kommunens näringsidkare inom besöksnäring, handel, hotell- restaurangnäring, elitidrott, kultur- och kreativa näringar och eventbranschen. Här hittar du också samlad information om hur kommunen arbetar tillsammans med serveringsställen och butiker för att minska smittspridningen.

Redan i mars lanserades ett första åtgärdspaket till kommunens näringsidkare. I april utökades åtgärderna. Men i takt med den ökade smittspridningen i samhället och nya restriktioner behövs fler insatser. I tät dialog med det lokala näringslivet har Lunds kommun beslutat om ett tredje åtgärdspaket riktat till näringslivets mest drabbade branscher.

Åtgärdspaketets tre inriktningar:

 • Tryggt, säkert och attraktivt – ökad tillgänglighet till handel
 • Stöd till verksamheter som starkt begränsas för att minska smittspridningen
 • Utvecklingsinsatser som stärker branscher vid en återgång till normalläge.

Åtgärder:

Åtgärderna beslutas i flera olika delar av kommunens organisation, vissa på tjänstemannanivå, andra i nämnder, i kommunstyrelse och i kommunfullmäktige. Beslutsperioden är 23 november- 17 december.

Tidsplanen för genomförande sträcker sig från 23 november 2020-31 augusti 2021.

 • Veckokort för parkering med tillgång till flera parkeringshus i centrum
 • Cityvärdar/centrumvärdar 28 november-23 december
 • Utökat vinterprogram med utsmyckning
 • Lund Hotel Tour – Konsertsatsning med hotellens scener
 • Lund Tourism Accelerator startar med koppling till Lundasupport, som förlängs
 • Tillfälliga snabbparkeringar på 10 geografiska platser i centrum
 • Lättnader i kommunala avgifter för 2020 och 2021, gällande
  • Markupplåtelse
  • Serveringstillstånd
 • Förstärkning av verksamhetsbidrag till Citysamverkan i syfte att skapa ytterligare utvecklingskraft i stadskärnan
 • Framtidens eventstad – ett affärsutvecklingsprojekt med eventnäringen
 • Förstärkning av kvaliteter i parker och på torg under vår och sommar 2021
 • Stora satsningar i naturområden och friluftsområden i anknytning till de östra tätorterna
 • Satsning på sommarlovsentreprenörer i samarbete med kulturnäringen
 • Tillgång till kommunens kulturella infrastruktur och tekniska utrustning
 • Förstärkt LOK-stöd till föreningslivet
 • Förstärkt stöd för föreningar som tappat stora intäkter på inställda event
 • Konstnärsstipendier med inriktning på de kulturella och kreativa näringarna
 • AiR/Open Call inom #KulturströmLund införs i syfte att skapa upplevelser och gestaltning i det offentliga rummet
 • Ekonomiskt innovationsstöd för att stimulera utveckling i kulturnäringen

Som en del av företagspaketet får alla medarbetare i Lunds kommun dessutom en personalbonus i form av ett digitalt presentkort på 1000 kronor som kan användas i det lokala näringslivet i Lund.

Mer information om personalbonusen

Beslutade åtgärder sedan tidigare

Förkortad betaltid på fakturor till Lunds kommun

Lunds kommun kortar betaltiden till sina leverantörer så långt det är möjligt, för att ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. Om du som företagare och leverantör önskar en betalning snabbare än 30 dagar, kontakta foretagslots@lund.se.

Förlängd betaltid på fakturor, avgifter och hyror från Lunds kommun

Lunds kommun förlänger betalningstiden på fakturor och avgifter till 90 dagar för företag när det gäller sophantering, samt inom tillstånd och tillsyn. Den förlängda betaltiden gäller också organisationer och företag (juridiska personer) som hyr lokaler (ej bostäder) av kommunen, direkt eller genom något bolag i koncernen. 

Du som hyr lokal genom Lundafastigheter får automatiskt förlängd betaltid till 90 dagar. Du som hyr lokal genom LKF kontaktar dem för att be om förlängd betaltid.

Möjligheten till förkortad och förlängd betaltid gäller inte utländska bolag, staten och statliga myndigheter, regioner och andra kommuner samt hel- och delägda kommunala bolag.

Lundasupport – kostnadsfri rådgivning till företag med anledning av covid-19

Lundasupport är ett initiativ som erbjuder företagsstöd via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap tillsammans med Lunds kommun.

Kontakta Lundasupport

Företagslotsen

Företagslotsen finns till för att hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. 

Kontakta Företagslotsen

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att förhindra spridning av covid-19 gäller från och med 1 juli 2020 en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus (även vid entréer till sådana lokaler och områden) är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Kommunerna ansvarar för tillsynen och har även befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Vid synpunkter på serveringsställen, kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Affisch: Nya regler för serveringsställen

Information till restauranger och krogar med anledning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Förbud att servera alkohol från klockan 22 

Den 20 november infördes ett förbud mot alkoholservering på restauranger från klockan 22 varje dag. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt.

Tolkningen av restriktionen som görs här i Lund är att restauranggästerna inte behöver lämna lokalen klockan 22 utan kan sitta kvar vid sitt bord när serveringen övergår till folköl/alkoholfritt. Detta istället för att gå ut från serveringsstället under en halvtimme och sedan bli insläppta igen klockan 23. Denna tolkning är gjord i syfte att minska smittrisken, då gästerna sitter kvar under ordnade former istället för att alla ska ta sig ut samt senare in igen. Det finns inte heller något stöd i lagen för att tömma lokalen och stänga under denna halvtimme.

Enligt den tillsyn som gjorts hittills av Tillståndsenheten i samarbete med polisen bedöms restaurangerna följa förbudet. Tillsynen visar även att många restauranger väljer att stänga helt från klockan 22. Tillståndsenheten informerar tillståndshavare löpande för att underlätta för dem i deras verksamheter.

Information om serveringstillstånd och kontaktuppgifter till Tillståndsenheten

Material för nedladdning

Lunds kommun har tagit fram material med kortfattade budskap om att undvika folksamlingar för fri användning.

Tack! Tillsammans håller vi 2 meter avstånd - kvinna.pdf

Tack! Tillsammans håller vi 2 meter avstånd - man.pdf

Affisch: Tillsammans undviker vi smitta 

Affisch: Undvik att bli smittad eller att smitta andra 

Enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor

Samlad information till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor om vad som gäller vid en eventuell skolstängning och covid-19.

Samlad information till enskilda huvudmän

Privata assistansbolag

Samlad information till privata assistansbolag gällande hanteringen av covid-19.

Samlad information till privata assistansbolag

Mer information till dig som är företagare

Region Skånes Företagsakut

Företagarna Lund

Svenskt Näringsliv

verksamt.se

Almi

Folkhälsomyndigheten

Arbetsmiljöverket

Tillväxtverket

Regeringen

Arbetsgivarverket

Skatteverket

Försäkringskassan

Polisen – om begränsning av allmänna sammankomster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utrikesdepartementet

Handelskammaren