Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här samlar vi information som i rådande situation gäller för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i vår kommun.

Delvis distansundervisning från och med 26 november på Lunds kommunala gymnasieskolor

Från och med torsdagen den 26 november kommer Lunds kommuns gymnasieskolor att ställa om och delvis bedriva sin undervisning på distans. Denna förändring gäller i nuläget fram till den 26 februari 2021. Utvärdering kommer ske kontinuerligt. Anledningen är en ökad smittspridning i Skåne och att minska trängseln i skolornas lokaler och i kollektivtrafiken.

Förutsättningarna ser olika ut på våra gymnasieskolor. För att kombinationen av närundervisning och distansundervisning ska kunna fungera så bra som möjligt får skolorna därför möjlighet att själva besluta om tillämpningen på de enskilda skolorna.

Elevhälsan kommer att fortsatt finnas tillgängliga. Planeringen kommer ta hänsyn till  till elever som behöver stöd, praktiska moment och examinationer.

Skollunchen till elever som undervisas på distans kommer att inte kunna erbjudas då det är för kort tid kvar till jullovet.

Komvux, modersmålscentrum och internationella grundskolan

Komvux kommer bedriva fler kurser på distans från 23 november. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

Modersmålsundervisningen för gymnasieelever kommer ske på distans, för övriga elever fortsätter modersmålsundervisning som vanligt i skolornas lokaler.
Internationella grundskolan (ISLK) fortsätter sin undervisning som vanligt i skolornas lokaler.

Vad behöver du som elev tänka på?

Trots alla förebyggande åtgärder för att undvika trängsel är det viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden och restriktionerna både när du läser på distans eller är i skolans lokaler.

  • Håll avstånd till andra, på skolgården, restaurangen och alla skolans lokaler där det är möjligt.
  • Vistas utomhus på raster så mycket du kan.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen. Hosta i armvecket.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom.
  • Om du insjuknar under dagen ska du gå hem.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om vad som gäller när du som elev är sjuk.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vad som gäller när du eller någon i familjen blivit sjuk

Hur vet jag om jag ska stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns alltid uppdaterad information om vad som gäller vid sjukdomssymtom.

Information från Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen blivit sjuk

Vad gör skolan?

Varje skola vidtar en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. Skolornas lokaler ser olika ut, därför kan de förebyggande åtgärderna variera från skola till skola. Det handlar bland annat om städning och åtgärder för att öka flödet i matsalen och andra platser där trängsel kan uppstå. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och vatten samt vid behov handsprit.

Skolorna har satt in förebyggande åtgärder i form av möjlighet för elever att hämta mat som kan medtas och ätas på annan plats än i matsalen, temporära tält för matservering för att minska trängseln i matsalar, förlängda öppettider, dialog med Skånetrafiken för att genomföra åtgärder för att minska trängseln i kollektivtrafiken samt arbete för att utöka antal lokaler.

Resa till och från skolan

För att minska spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken är rekommendationen att undvika rusningstrafiken. Möjligheterna till detta kan variera beroende på var man bor.

Vi uppmanar alla som kan cykla, åka moped eller gå till skolan, åka bil eller samåka med familjen för att avlasta kollektivtrafiken. Vi kommer även öppna skolan tidigare på morgonen så eleverna kan ta en tidigare buss eller tåg om så är möjligt.

Frånvaro

Frånvaro och sjukanmälan görs som vanligt i Skola24.