Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här samlar vi information som i rådande situation gäller för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i vår kommun.

Elever på de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen studerar hemifrån

Lunds kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Undervisningen bedrivs nu på distans och enligt schema. Rekommendationerna gäller inte gymnasiesärskolan.

Vad innebär distansundervisning?

Utbildningsförvaltningens gymnasieskolor och vuxenutbildning har förberett olika scenarier och påbörjat distansundervisning. Vi ber alla som går i våra kommunala verksamheter eller har barn som går på en kommunal gymnasieskola att logga in i skolornas digitala system, Vklass. Där kommer all information att läggas. Eleverna ska även bevaka sin e-post.

  • Lektionerna genomförs på distans enligt schema. Planeringen kan skilja sig åt mellan våra olika skolor.
  • Det finns personal på skolorna. Har man glömt böcker eller annat material i skolan kan man komma och hämta det.
  • Ingen skolmat kommer att serveras.
  • Elever utan internetuppkoppling i hemmet ska kontakta biträdande rektor.
  • Elevever kan komma i kontakt med elevhälsan via telefon eller mail. Kontaktuppgifter finns på skolornas webbsidor.

Hur går det med gymnasievalet och inträdesproven till gymnasiet?

Gymnasievalet kommer att fortgå enligt planerna och utsatta datum. När det gäller inträdesprov har berörda elever blivit kontaktade. Om vi får nya beslut i frågan kommer vi snarast att gå ut med information.

Här hittar du information om gymnasieantagningen

Modersmålscentrums undervisning övergår till distansundervisning

Sedan den 23 mars bedriver Modersmålscentrums distansundervisning i modersmålsämnet.

Här hittar du information om Modersmålscentrums distansundervisning

Vad gäller för skolresor?

Utbildningsförvaltningen har ställt in alla skolresor till utlandet läsåret ut.

Lunds kommun följer UD:s reserekommendationer samt beaktar också anvisningar från Folkhälsomyndigheten. Konsekvenser med risk för inställda resor, isolering eller karantän vid hemkomsten kan innebära stora besvär efter områden med smitta.

Reserekommendationer från UD

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.