Coronaviruset och covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en god hantering av situationen och förbereder organisationen för att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras. Kommunens fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet.

Lunds kommun gör förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med coronaviruset. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. 

Här publicerar vi löpande nyheter med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset och covid-19 finns på webbplatsen krisinformation.se

Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att förhindra spridning av covid-19 kommer en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att börja gälla från och med den 1 juli 2020. Lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus (även vid entréer till sådana lokaler och områden) är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Om du har synpunkter på serveringsställen i Lunds kommun kan du kontakta miljöförvaltningen:
E-post:miljoforvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 52 61

Vare sig kommunerna eller länsstyrelserna har för närvarande något tillsynsansvar gällande risk för smittspridning på grund av trängsel på badstränder, bassängbad, gator och torg, butiker, bussar, tåg etc. Här gäller den enskildes ansvar!

Du kan läsa mer om den nya lagen på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Seniorer och riskgrupper

Folkhälsomyndigheten råder alla över 70 år att stanna hemma och inte röra sig i folksamlingar, samt att begränsa sina nära kontakter med andra. Lunds kommuns fokus är att skydda de äldre och andra riskgrupper. Det finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen bland både brukare och personal.

Information om seniorer och riskgrupper

Stöttning med vardagsärenden

Tillhör du en riskgrupp finns det volontärer som gärna hjälper dig med att exempelvis handla mat, bibliotekslån eller köpa receptfria läkemedel. Volontärtjänsten riktar sig främst till dig som inte har stöd av Lunds kommun och riskgrupper prioriteras. Du kan söka stöd genom att anmälda dig i e-tjänsten nedan eller genom att ringa till oss.

Hit kan du som behöver stöttning ringa: 046-359 48 72

Jag är i behov av stöttning

Förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Lunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt. Men är du sjuk eller har symtom ska du stanna hemma ända till två dagar efter tillfrisknande.

Detta gäller för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningen

Lunds kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

Detta gäller för gymnasieskola och vuxenutbildning

Näringsliv och företagare

Lunds kommun har vidtagit åtgärder för att minska de negativa effekterna för näringslivet. 

Samlad information för företagare med anledning av coronaviruset och covid-19

Föreningar och idrottsorganisationer

Lunds kommun har vidtagit åtgärder för att minska de negativa effekterna för föreningslivet. Här hittar du information om vilket stöd som finns.

Samlad information för föreningar och idrottsorganisationer med anledning av coronaviruset och covid-19

Information om evenemang, möten och andra arrangemang

För dig som vill hjälpa till

Vill du stötta behövande? Har du skyddsutrustning att skänka eller sälja? Vill du jobba hos oss på Lunds kommun?

Information om hur du kan hjälpa till

Tänk källkritiskt

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Kontrollera alltid information genom att ta del av den från flera källor, inte bara en enda.

6 tips – tänk på det här när du bedömer information (MSB:s webbplats)

För dig som är orolig

Information på krisinformation.se om vad du kan göra om du känner dig orolig

Information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider på Uppdrag psykisk hälsas webbplats

Information om budget- och skuldrådgivning i Lunds kommun för dig som är orolig för din ekonomi

Har du allmänna frågor om coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten.se

1177.se

Krisinformation.se

Lättläst information om coronaviruset på krisinformation.se

Lägesbild för covid-19 i Skåne på Region Skånes webbplats

Du kan få svar på allmänna frågor via det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se