Coronavirus covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en god hantering av situationen och förbereder organisationen för att med omedelbar verkan kunna ändra inriktning utifrån att myndigheternas rekommendationer ändras. Kommunens fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet.

Lunds kommun gör förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med coronaviruset. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. 

Här publicerar vi löpande nyheter med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset finns på webbplatsen krisinformation.se

Förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Lunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt. Men är du sjuk eller har symtom ska du stanna hemma tills två dagar efter tillfrisknande.

Detta gäller för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildningen

Lunds kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och bedriver nu undervisningen på distans.

Detta gäller för gymnasieskola och vuxenutbildning

Information till studenter

Lunds universitets hantering av coronavirusets spridning

Information till seniorer och riskgrupper

Folkhälsomyndigheten råder alla över 70 år att stanna hemma och inte röra sig i folksamlingar, samt att begränsa sina nära kontakter med andra.

Mer information om vad som gäller i Lunds kommun för seniorer och riskgrupper

Information till företagare

Här hittar du som företagare i Lund information om vilka åtgärder som tagits för att minska de negativa effekterna för näringslivet. 

Samlad information för företagare med anledning av coronaviruset och covid-19

För dig som vill hjälpa till

Vill du stötta behövande? Har du skyddsutrustning att skänka eller sälja? Vill du jobba hos oss på Lunds kommun?

Här kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till

Evenemang

Regeringen har fattat beslut om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förordningen gäller från den 29 mars.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Information om evenemang, möten och andra arrangemang

Information in English and other languages

Information about the coronavirus, Covid-19 disease and the measures the municipality of Lund takes.

Protect yourself and others from spread of infection, different languages - The Public Health Agency of Sweden

Tänk källkritiskt

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Så bedömer du information

Har du allmänna frågor om coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten.se

1177.se

Krisinformation.se

Information på teckenspråk på krisinformation.se

Lättläst information om coronaviruset

Du kan få svar på allmänna frågor via det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt.

När ska jag söka vård?

Besök 1177.se för instruktioner kring hur du ska agera.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se