Kommunalråd och oppositionsråd

Under denna mandatperiod är följande politiker kommunalråd i Lund.

Anders Almgren (S)

Elin Gustafsson (S)

Emma Berginger (MP)

Christer Wallin (M)

Philip Sandberg (L)

Relaterad information

Faktaansvarig: Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt, kommunkontoret