Kommunalråd och oppositionsråd

Det politiska arbetet i kommunen leds av kommunalråd och oppositionsråd.

Kommunalråd och oppositionsråd

Det politiska arbetet i kommunen leds av ett antal heltidsanställda politiker – kommunalråd, som företräder den politiska majoriteten och oppositionsråd, som företräder den politiska oppositionen.

Under denna mandatperiod är följande politiker kommunalråd i Lund:

 • Philip Sandberg (L)
 • Fredrik Ljunghill (M)
 • Inga-Kerstin Eriksson (C)
 • Börje Hed (FNL)

Ocn följande politiker är oppositionsråd:

 • Anders Almgren (S)
 • Fanny Johansson (S)
 • Karin Svensson Smith (MP)

Partiföreträdare

De partier, med minst två mandat i kommunfullmäktige, som inte företräds av kommunalråd eller oppositionsråd har istället partiföreträdare.

Under denna mandatperiod är följande politiker partiföreträdare:

 • Jesper Sahlén (V) på 60%
 • Helena Falk (V) på 40%
 • Maja Grubelic (FI) på 50%
 • Cherry Batrapo (FI) på 50%
 • Hans-Olof Andersson (SD) på 100%
 • Hedvig Åkesson (KD) på 100%

Faktaansvarig: Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt, kommunkontoret