Så fungerar en kommun

Vart fjärde år går vi till val i Sverige. Att delta i valen och rösta är ett sätt att vara med och påverka samhällsutvecklingen och i detta fall vad som händer i din kommun, Lund.

Kommunfullmäktige är riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunens regering som kallas kommunstyrelsen.

För olika specialområden finns nämnder. Varje nämnd har i regel också en förvaltningsorganisation, till exempel socialförvaltning och miljöförvaltning. Vid sidan om nämnds- och förvaltningsorganisationen finns affärsverksamheter.

Faktaansvarig: Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt, kommunkontoret