Kontakta ledningsgruppen, vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef
Seth Pettersson
E-post: seth.pettersson@lund.se 
Telefon:  046-359 82 02

HR-chef
Ann-Kristin Blomberg
E-post: annkristin.blomberg@lund.se
Telefon: 046-359 82 

Ekonomichef
Bo Svensson
E-post: bo.svensson@lund.se 
Telefon: 046-359 83 60

Myndighetschef
Lena Thosteman
E-post: lena.thosteman@lund.se
Telefon: 046-359 63 66

Kvaitetschef
Susanne Berg
E-post: susanne.berg@lund.se
Telefon: 046-359 76 12 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Susanne Leijon
E-post: susanne.leijon@lund.se
Telefon: 046-359 54 91

Verksamhetschef hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Niclas Snygg
E-post: niklas.snygg@lund.se
Telefon: 046-359 82 73

Verksamhetschef för särskilt boende
Veronica Welin
E-post: veronica.welin@lund.se
Telefon: 046-359 83 42

Verksamhetschef boende och habilitering för personer med funktionsnedsättning
Helene Hellström
E-post: helene.hellstrom@lund.se
Telefon: 046-359 62 00

Verksamhetschef stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Anne Bing Tingström
E-post: anne.bingtingstrom@lund.se
Telefon: 046-359 82 20

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

BesöksadressBangatan 10 a, Lund
Postadress:
 Box 41, 221 00 Lund
Telefon (växel): 
046-359 50 00
E-post: 
vardochomsorg@lund.se