Kontakta ledningsgruppen, tekniska förvaltningen

Håkan Lockby, teknisk direktör, tel: 046 - 35 52 38

Heléne Öhrström, administrativ chef, tel: 046 - 35 64 30

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se