Kontakta ledningsgruppen, stadsbyggnadskontoret

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
marcus.horning@lund.se, 046-359 99 26

Cecilia Hansson, översiktsplanechef och ansvarig för strukturavdelningen
cecilia.hansson@lund.se, 046,359 58 05

Ole Kasimir, planchef och ansvarig för planavdelningen
ole.kasimir@lund.se, 046-359 63 74

Malin Sjögren, stadsarkitekt och ansvarig för bygglovsavdelningen
malin.sjogren@lund.se, 046-359 58 41

Jonas Andreasson, stadsingenjör och ansvarig för lantmäteriavdelningen
jonas.andreasson@lund.se, 046-359 59 02

Petra Kling Gutenwik, kommunikationsansvarig
petra.klinggutenwik@lund.se, 046-359 47 48  alt 0734-15 05 70

Om du är osäker på vem som bäst besvarar din fråga kan du skicka e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se