Kontakta ledningsgruppen, socialförvaltningen

Socialdirektör
Annika Pettersson

Chef, verksamhetsområde barn, unga och familj
Inger Wallin Fröman

Chef, verksamhetsområde flykting
Karin Säfström, tf

Chef, verksamhetsområde socialpsykiatri
Robert Ekholm

Chef, verksamhetsområde vuxen
Ricardo Espinoza

Ekonomichef
Filippa Mellbourn

Chef, resurs & utveckling
Johan Larsson Boström

HR-chef
Annika Jonasson

Kommunikatör
Kerstin Wildt

Nämndsekreterare
Boel Hansson

Samtliga nås via kommunens växel. Se under Kontakt nedan.

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: socialforvaltningen@lund.se