Kontakta ledningsgruppen, serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är organiserad i stab och tre affärsområden. I förvaltningsledningen sitter följande personer:
Pål Svensson, servicedirektör
pal.svensson@lund.se
Rebecka Kärrholm, stabschef
rebecka.karrholm@lund.se
Anne Pivén, miljösamordnare och utvecklings...
anne.piven@lund.se
Alma Hodzic, ekonomichef
alma.hodzic@lund.se
Kommunikatör, vakant
Jonna Myrebris, fastighetschef, Lundafastigheter
jonna.myrebris@lund.se
Ingrid Edling, entreprenadchef, Markentreprenad
ingrid.edling@lund.se
Jennie Andersson, måltidschef, Måltidsservice
jennie.andersson@lund.se

Kontakt

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: serviceforvaltningen@lund.se