Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen har i uppgift att tillgodose övriga kommunala förvaltningars och bolags behov av service. Vi är organiserade i en stab och tre affärsområden.

Staben

Staben arbetar med, att på ett effektivt och tydligt sätt, utveckla och stötta förvaltningens verksamhet. Staben omfattar servicedirektören, ett antal stödfunktioner samt en ekonomistab.

Lundafastigheter

Lundafastigheter förvaltar förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler. En annan viktig uppgift är anskaffning och förvaltning av särskilda boenden för social- samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Markentreprenad

Markentreprenad ansvarar för anläggning, skötsel och underhåll av utemiljö i hela Lunds kommun. De tar hand om gator, torg, naturområden, en stor del av parkerna och utemiljöer på både skolor och förskolor. Markentreprenad jobbar också med anläggning och drift av VA och fjärrvärme. De har också beredskap dygnet runt för snöröjning, stormskador och andra hinder som kan dyka upp.

Markentreprenad har också hand om transporter av mat och internpost. Att köra särskoleelever till skolan ingår också i deras uppdrag. Hos markentreprenad hittar man också de flesta av kommunens fordon, som repareras i deras verkstad vid behov. Här finns också kommunens tryckeri.

Måltidsservice

Måltidsservice tillagar mat och transporterar måltider inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden.

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a, Lund

Telefonfelanmälan: 046-359 51 08
Telefontid för felanmälan: vardagar kl. 811 och kl. 1315
Telefonakuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Markentreprenad

Serviceförvaltningen

Besöksadress: Råbyvägen 33, Lund
Telefon,reception: 046-359 52 44
Fax,Råbyvägen: 046-13 72 58
E-post:markentreprenad@lund.se

Måltidsservice

Serviceförvaltningen

Besöksadress staben: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
Faxstaben: 046-18 86 28