Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen har i uppgift att tillgodose övriga kommunala förvaltningars och bolags behov av service. Vi är organiserade i en stab och de tre affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice.

Har du frågor eller synpunkter? Enklaste sättet att komma i kontakt med oss är oftast via vår förvaltningsbrevlåda, varifrån vi slussar ditt ärende vidare till den medarbetare som bäst kan hjälpa dig. 

E-post: serviceforvaltningen@lund.se 

Staben

Staben arbetar med att på ett effektivt och tydligt sätt utveckla och stötta förvaltningens verksamhet. Staben omfattar olika funktioner inom strategiskt stöd, verksamhetsstöd och ekonomi. 

  • Stabschef: Katarina Persson
  • Antal medarbetare: cirka 30.

Lundafastigheter

Lundafastigheter planerar, bygger, förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler för andra kommunala verksamheter och bolag, däribland Lunds nya kommunhus Kristallen (på bilden nedan).

Markentreprenad

Markentreprenad ansvarar för anläggning, skötsel och underhåll av utemiljö i hela Lunds kommun. Vi tar hand om parker, gator, torg, naturområden, skolor och förskolor. Vi jobbar också med anläggning av exempelvis fjärrvärme och har beredskap dygnet runt för snöröjning, stormskador och andra hinder som kan dyka upp. Vi ansvarar också för kommunens fordonspark, internpost och tryckeri samt specialtransporter för särskoleelever.

  • Entreprenadchef: Matthias Olsson
  • Antal medarbetare: 180 (plus säsongsanställda)
  • Årsomsättning: cirka 300 miljoner kronor

Måltidsservice

Måltidsservice tillagar mat och transporterar måltider inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden. Måltidsservices affärsidé är att på ett kostnadsmedvetet sätt tillaga och leverera välsmakande, näringsrika och kvalitetssäkrade måltider. 

  • Måltidschef: Birgitta Mårtensson Asterland
  • Antal medarbetare: 180
  • Antal kök 24 (varav 22 tillagningskök och 2 mottagningskök)
  • Årsomsättning: 144 miljoner kronor

Kontakta ledningsgruppen på serviceförvaltningen

Servicedirektör
Pål Svensson
E-post: pal.svensson@lund.se  

Entreprenadchef, Markentreprenad
Matthias Olsson
E-post: matthias.olsson@lund.se

Fastighetschef, Lundafastigheter 
Pernilla Nevsten
E-post: pernilla.nevsten@lund.se

Kommunikatör
Thobias Ligneman
E-post: thobias.ligneman@lund.se

Måltidschef, Måltidsservice
Birgitta Mårtensson Asterland
E-post: birgitta.martenssonasterland@lund.se  

Stab- och ekonomichef 
(samt biträdande servicedirektör)
Katarina Persson
E-post: katarina.persson4@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/serviceforvaltningen