Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen har i uppgift att tillgodose övriga kommunala förvaltningars och bolags behov av service. Vi är organiserade i en stab och tre affärsområden.

Staben

Staben arbetar med, att på ett effektivt och tydligt sätt, utveckla och stötta förvaltningens verksamhet. Staben omfattar servicedirektören, ett antal stödfunktioner samt en ekonomistab.

Lundafastigheter

Lundafastigheter förvaltar förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler. En annan viktig uppgift är anskaffning och förvaltning av särskilda boenden för social- samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Markentreprenad

Markentreprenad ansvarar bland annat för anläggning, underhåll, transporter och är jour för vattenläckor/avloppsstopp. Dessutom driver man kommunens tryckeri.

Måltidsservice

Måltidsservice tillagar mat och transporterar måltider inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden.

 

Kontakt

Lundafastigheter

Serviceförvaltningen

Besöksadress kontor: Brotorget 1, Lund
Besöksadress fastighetsservice och lokalvård: Råbyvägen 33 a
Telefon felanmälan: 046-359 51 08
Telefontid felanmälan: vardagar klockan 8-11 och klockan 13-15

Telefon akuta fel Larmcentralen: 046-359 40 40

Markentreprenad

Serviceförvaltningen

Besöksadress: Råbyvägen 33, Lund
Telefon reception: 046-359 52 44
Fax Råbyvägen: 046-13 72 58
E-postmarkentreprenad@lund.se

Måltidsservice

Serviceförvaltningen

Besöksadress staben: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
Fax staben: 046-18 86 28