Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen har i uppgift att tillgodose övriga kommunala förvaltningars och bolags behov av service. Vi är organiserade i en stab och tre affärsområden.

Staben

Staben arbetar med, att på ett effektivt och tydligt sätt, utveckla och stötta förvaltningens verksamhet. Staben omfattar servicedirektören, ett antal stödfunktioner samt en ekonomistab.

E-post: serviceforvaltningen@lund.se 

Lundafastigheter

Lundafastigheter planerar, bygger, förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler för andra kommunala verksamheter och bolag, däribland Lunds nya kommunhus Kristallen (bilden).

 • Fastighetschef: Pernilla Nevsten 
 • Antal medarbetare: cirka 180
 • Antal objekt: 445
 • Årsomsättning: cirka 1 miljard kronor

 Kristallen

Markentreprenad

Markentreprenad ansvarar för anläggning, skötsel och underhåll av utemiljö i hela Lunds kommun. Vi tar hand om parker, gator, torg, naturområden, skolor och förskolor. Vi jobbar också med anläggning av exempelvis fjärrvärme och har beredskap dygnet runt för snöröjning, stormskador och andra hinder som kan dyka upp. Vi ansvarar också för kommunens fordonspark, internpost och tryckeri samt specialtransporter för särskolelever.

 • Entreprenadchef: Matthias Olsson
 • Antal medarbetare: 180 (plus säsongsanställda)
 • Årsomsättning: cirka 300 miljoner kronor

Måltidsservice

Måltidsservice tillagar mat och transporterar måltider inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden. Måltidsservices affärsidé är att på ett kostnadsmedvetet sätt tillaga och leverera välsmakade, näringsrika och kvalitetssäkrade måltider. Måltidsservice är ledande bland svenska kommuner när det gäller inköp av ekologiska livsmedel med mål att år 2020 enbart använda ekologiska livsmedel.

 • Måltidsschef: Birgitta Mårtensson Asterland
 • Antal medarbetare: 180
 • Antal kök 24 (varav 22 tillagningskök och 2 mottagningskök)
 • Årsomsättning: 144 miljoner kronor.

Kontakta ledningsgruppen, serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen är organiserad i stab och tre affärsområden. I förvaltningsledningen sitter följande personer:

Servicedirektör
Pål Svensson
E-post: pal.svensson@lund.se  

Ekonomichef 
Katarina Andersson
E-post: katarina.andersson@lund.se

Entreprenadchef, Markentreprenad
Matthias Olsson
E-post: matthias.olsson@lund.se

Fastighetschef, Lundafastigheter 
Pernilla Nevsten
E-post: pernilla.nevsten@lund.se

Kommunikatör
Thobias Ligneman
E-post: thobias.ligneman@lund.se

Miljö- och utvecklingsstrateg
Anne Pivén 
E-post: anne.piven@lund.se

Måltidschef, Måltidsservice
Birgitta Mårtensson Asterland
E-post: birgitta.martenssonasterland@lund.se 

Stabschef (TF)
Katarina Andersson
E-post: katarina.andersson@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/serviceforvaltningen