Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden. På förvaltningen arbetar personer med en bred kompetens inom verksamhetens ansvarsområde.

Förvaltningen arbetar med miljöfrågor inom följande områden:

  • miljöskydd
  • hälsoskydd
  • livsmedelshantering

I arbetet ingår bland annat strategiarbete, förebyggande arbete, miljöövervakning, tillsyn och information till enskilda och företag.

Vi handlägger till exempel frågor rörande livsmedel, buller, avfall, kemikalier, bekämpningsmedel, fukt, mögel, vatten och avlopp, hygieniska behandlingslokaler, bad, skolor, förskolor, industri, luftkvalitet med mera.

Kontakta ledningsgruppen på miljöförvaltningen

Miljödirektör
Björn Berséus
Telefon: 046-359 52 60
E-post: bjorn.berseus@lund.se

Biträdande miljödirektör
Rolf Erlandsson
Telefon: 046-359 64 92
E-post: rolf.erlandsson@lund.se

Om du är osäker på vem som bäst besvarar din fråga kan du i stället skicka e-post till vår allmänna brevlåda:
miljoforvaltningen@lund.se