Kontakta ledningsgruppen, Lunds renhållningsverk

Renhållningsdirektör
Erik Rånlund
Telefon: 046 - 359 53 85


Driftchef
Anna Wilhelmsson Göthe
Telefon: 046 - 359 53 96

Ekonomi/kundtjänstchef
Agneta Ingemarsson
Telefon: 046 - 359 53 87

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00