Kommunkontoret

Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunkontoret har uppdraget att:

 • leda, samordna och utveckla hela kommunen verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen
 • driva särskilda verksamheter
 • arbeta aktivt med att främja långsiktig hållbarhet
 • verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter
 • planera, leda, följa upp mål och beslut samt löpande verksamhet till kommunstyrelsen
 • stärka rollen i de strategiska och kommungemensamma frågorna för att uppnå ett helhetsperspektiv, så effektiviteten förstärks och kvalitén förbättras.

Vår verksamhet

Kommunkontoret består av åtta avdelningar med cirka 200 medarbetare.

Ledning: Kommundirektör Christoffer Nilsson
Telefon: 046-359 59 20
Biträdande kommundirektör, Carin Hillåker
Telefon: 046-359 50 12

Administrativa avdelningen: Kanslichef Vesna Casitovski
Telefon: 046-359 97 20

Avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt: Kommunikationsdirektör Johanna Davander
Telefon: 046-359 84 22

Avdelningen hållbar tillväxt: Näringslivschef Per Persson
Telefon: 046-359 70 73

Avdelningen ledningsstöd: Biträdande kommundirektör Carin Hillåker
Telefon: 046-359 50 12

IT-avdelningen: Digitaliseringschef Åsa Melvanius
Telefon: 046-359 61 53

Ekonomiavdelningen: Ekonomidirektör Henrik Weimarsson
Telefon: 046-359 50 28

HR-avdelningen: HR-direktör Johanna Holmberg
Telefon: 046-359 53 25

Serviceavdelningen: Servicechef Annika Jonasson
Telefon: 046-359 99 45

Utgångspunkter för vårt arbete

Utgångspunkter för vårt arbete är vår vision: ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.” Förhållningssätten är ”lyssna, lära, leda”. 

Läs mer om visionen och förhållningssätten här

Kommunkontorets basuppdrag

 • Ärendehantering för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, juridisk rådgivning
 • Samordning och utveckling av kommunens övergripande frågor
 • Internkontroll och uppföljning
 • Integrationsfrågor
 • Internationella och EU-frågor
 • Demokratifrågor
 • Miljöstrategiska frågor
 • Folkhälsa
 • Säkerhet, krisberedskap och försäkringar
 • Ekonomisk planering
 • Kapitalförvaltning
 • Ekonomisk redovisning och ekonomiservice
 • Upphandling
 • Statistik
 • Personalstrategiska frågor och löneadministration
 • Näringslivs- och turismfrågor
 • Kommunikation (intern och extern)
 • Service, support och it-infrastruktur samt utvecklingsarbete inom informationsteknologi
 • Överförmyndarfrågor