Kommunkontoret

Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunkontoret har uppdraget att:

 • leda, samordna och utveckla hela kommunen verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen
 • driva särskilda verksamheter
 • arbeta aktivt med att främja långsiktig hållbarhet
 • verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter
 • planera, leda, följa upp mål och beslut samt löpande verksamhet till kommunstyrelsen
 • stärka rollen i de strategiska och kommungemensamma frågorna för att uppnå ett helhetsperspektiv, så effektiviteten förstärks och kvalitén förbättras.

Vår verksamhet

Kommunkontoret består av sju avdelningar med cirka 200 medarbetare.

De sju avdelningarna är

 • administrativa avdelningen och Överförmyndarenheten
 • avdelningen för näringsliv- och turismfrågor
 • ekonomiavdelningen
 • IT-avdelningen
 • avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt
 • HR-avdelningen och Företagshälsovården
 • strategiska utvecklingsavdelningen.

Utgångspunkter för vårt arbete

Utgångspunkter för vårt arbete är vår vision "Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet" och förhållningssätten "lyssna, lära, leda". 

Läs mer om visionen och förhållningssätten här

Kommunkontorets basuppdrag

Kommunkontorets basuppdrag

 • Ärendehantering för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges, juridisk rådgivning
 • Samordning och utveckling av kommunens övergripande frågor
 • Internkontroll och uppföljningIntegrationsfrågor
 • Internationella och EU-frågor
 • Demokratifrågor
 • Miljöstrategiska frågor
 • Folkhälsa
 • Säkerhet, krisberedskap och försäkringar
 • Ekonomisk planering
 • Kapitalförvaltning
 • Ekonomisk redovisning och ekonomiservice
 • Upphandling
 • Statistik
 • Personalstrategiska frågor och löneadministration
 • Näringslivs- och turismfrågor
 • Kommunikation, intern och extern
 • Service, support och IT-infrastruktur samt utvecklingsarbete inom informationsteknologi
 • Överförmyndarfrågor

Ledning

Biträdande kommundirektör
Carin Hillåker
Telefon: 046-359 50 12

Administrativ chef
Jesper Jacobsson
Telefon: 046-359 59 26

Ekonomidirektör
Henrik Weimarsson
Telefon: 046-359 50 28

HR-direktör
Johanna Holmberg
Telefon: 046-359 53 25

IT-chef
Åsa Melvanius
Telefon: 046-359 61 53

Kommunikationschef
Johanna Davander
Telefon: 046-359 84 22

Chef för strategiska utvecklingsavdelningen
Britt Steiner
Telefon: 046-359 63 98

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se