Kontakta ledningsgruppen, barn- och skolförvaltning Lunds stad

Ledning

Skoldirektör

Mats Jönsson

Telefon: 046-359 83 00

Biträdande förvaltningschef

Peter Nyberg

Telefon: 046-359 62 16

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se