Årsplan

2016

Januari

Redovisning av undantag från beslut om Riktlinjer och transporter Måluppfyllelse

Februari

Årsanalys med bokslut Överföring av budgetavvikelser Mål kalenderåret 2016

Mars

Skolpengsremiss Revidering delegationsplan Redovisning Elevhälsan (EVP-uppdrag) Redovisning Hörseluppdraget

Maj

4 maj nämnd

Delårsrapport 1 med helårsprognos 2016 EVP (?) Remiss:Utbyggnads- och boendestrategi Lund 2025 18 maj utvecklingsdag

Juni

Måluppfyllelse Barngruppernas storlek

Augusti

Utvecklingsdag (halvdag) 31/8

September

Delårsrapport 2 Frånvarorapportering av elever åk 1-9

Oktober

Ekonomisk uppföljning

November

Information: Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober Intern kontroll: Risk- och konsekvensanalys Intern kontroll: Granskningsrapport Priser särskolan Sammanträdestider 2017

December

Intern kontroll - handlingsplan 2017 Internbudget 2017 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 Barngruppernas storlek i förskolan

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se