Årsplan 2017

Observera att planeringen är preliminär och kan komma att ändras. En ny skolorganisation med en samlad barn- och skolnämnd med en gemensam förvaltning ska införas från och med den 1 januari 2018. Beslutsfrågor av mer långsiktig och strategisk karaktär hanteras under hösten av kommunstyrelsen.

8 februari

Redovisning av undantag från "Beslut om riktlinjer för resor och transporter" (Dnr KS 2009/0234)
Resultatredovisning av måluppfyllelse betyg åk 6-9

15 februari

Årsanalys med bokslut

15 mars

Revidering delegationsplan (eventuellt)

19 april

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

17 maj

Utvecklingsdag

21 juni

Information: Ekonomisk uppföljning per den 31 maj. Beställning av Vikingaskolan.

30 augusti

Utvecklingsdag med tema ”lokaler”.
Plats: Habo Gård, Lomma.

20 september

Redovisning av måluppfyllelse.
Redovisning av frånvaro.
Delårsrapport per den 31 augusti.

11 oktober

Lunk-enkäten 2017.
Remiss: Standardlokalprogram för grundskola.

8 november

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober.
Intern kontroll: granskningsrapport.
Intern kontroll: riskanalys.

13 december

Intern kontroll: handlingsplan (beslut i kommunstyrelsen).
Ekonomi- och verksamhetsplan (beslut i kommunstyrelsen).

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se