Årsplan 2017

8 februari

Redovisning av undantag från "Beslut om riktlinjer för resor och transporter" (Dnr KS 2009/0234)
Resultatredovisning av måluppfyllelse betyg åk 6-9

15 februari

Årsanalys med bokslut

15 mars

Revidering delegationsplan (eventuellt)

19 april

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

5 maj

Utvecklingsdag

21 juni

Redovisning av barngruppernas storlek
Information: Ekonomisk uppföljning

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se