Bolag och kommunalförbund

Lunds kommun äger parkeringsbolaget LKP och fastighetsbolaget LKF. Kommunen är också delägare i energibolaget Kraftringen. Kommunen har också inlett samarbete med andra kommuner inom räddningstjänsten och inom vatten- och avloppsområdet.

Lunds kommuns parkerings AB

Lunds kommuns parkerings AB (LKP) är ett helägt kommunalt parkeringsföretag. 

LKP AB äger idag sju parkeringsanläggningar med sammanlagt cirka 3 100 platser. Bolaget förvaltar i övrigt cirka 2 900 p-platser i anläggningar av varierande storlek. Utöver detta hjälper de ett fåtal fastighetsägare med sin parkering.

Mer om LKP på deras hemsida

Lunds kommuns fastighets AB

Lunds kommuns fastighets AB (LKF) är ett helägt kommunalt bostadsföretag. LKF har bostäder i Lunds stad, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge.

Lunds Kommuns Fastighets AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. LKF:s uppgift är att erbjuda Lundaborna trivsamma bostäder till ett konkurrenskraftigt pris.

Utöver bostäder äger LKF flertalet av kommunens äldreboenden, affärscentra i några stadsdelar samt butiks- och kontorslokaler i Lunds stadskärna.

Mer om LKF:s utbud på deras hemsida

Kraftringen

Kraftringen levererar energi, tjänster med energianknytning samt el- och kommunikationsnättjänster i Lund och Lomma med omnejd. Energislagen är fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla.

Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader.

Kraftringen har runt 400 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor.

Mer om Kraftringen på deras hemsida

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommunen inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Mer om samarbetetet inom kommunalförbundet