Aktuella beslut i korthet

Här publiceras referat efter kommunens nämndmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här

Följ denna nyhetslista via RSS

Januari

2021-01-13

Kommunstyrelsen – aktuella beslut i januari 2021

Förstärkta insatser mot våld i nära relationer, beslut om inriktning för Observatoriet och arbetet med biosfärområde i Vombsjösänkan tar form. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde i januari 2021.