Socialnämnden – aktuella beslut augusti 2021

19 augusti, 2021

De ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 19 augusti var remissärenden, informationsärenden samt sekretessärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.  

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.