Servicenämnden - maj 2021

14 maj, 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 12 maj ett antal mindre ärenden samt fick genomgång av delårsrapporten för årets fyra första månader samt det pågående utredningsuppdraget om samordnade servicetjänster.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben 

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden. 

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden