Socialnämnden – aktuella beslut i mars 2020

13 mars, 2020

Handlingsplanen för att förebygga och motverka hemlöshet är ett av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 11 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Uppföljning av handlingsplan för att förebygga och motverka hemlöshet

I november 2017 beslutade socialnämnden om handlingsplanen för att minska och motverka hemlöshet 2018-2022. Handlingsplanen omfattar 14 olika insatsområden som exempelvis social förtur till bostäder, förebyggande arbete, hyresgarantier, stödbostäder, Bostad Först, kunskapsinhämtning och samverkan med serviceförvaltningen, LKF och frivilligorganisationer.

Socialnämnden antog vid dagens möte den uppföljning som är gjord av arbetet enligt handlingsplanen samt förslagen till revidering av planen för år 2020. Nämnden gjorde ett tillägg som innebär att förvaltningen ska konkretisera handlingsplanen med höjd ambitionsnivå, tydlig målsättning och kostnad för detta samt konsekvensanalys till uppföljningen som görs i  mars 2021.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.  

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.