Socialnämnden – aktuella beslut i korthet augusti 2020

20 augusti, 2020

De ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 19 augusti var remissärenden, informationsärenden samt sekretessärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga här (lund.se/handlingar).

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.