Socialnämnden – aktuella beslut i januari 2020

23 januari, 2020

Sommarpraktik och kartläggning av hemlöshet är ett par av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 22 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Förslag till ändring av sommarpraktik till kommunal feriepraktik från och med 2020

En enig socialnämnd beslutade att fastställa förvaltningens förslag till nytt upplägg för sommarpraktiken, med undantag för den punkt som gäller att praktiken ska vara kommunal. Denna fråga gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda vidare. Det nya upplägget för sommarpraktiken har arbetats fram för att uppfylla krav i arbetsmiljölagen och kommunallagen. Från och med år 2020 görs en namnändring till kommunal feriepraktik och verksamheten ska enbart använda praktikplatser inom kommunen. Förslaget innebär även en justering av antalet praktikplatser och justering av arbetstid samt förslag att justera ersättningen till praktikanterna

Kartläggning av hemlösheten i Lund, oktober 2019

En enig socialnämnd beslutade att fastställa kartläggningen av hemlösheten i Lund, oktober 2019. Kartläggningen ger en ögonblicksbild som visar att den 1 oktober 2019 var 97 vuxna, 60 män och 37 kvinnor, hemlösa i Lunds kommun, vilket är åtta fler än vid föregående kartläggning. 20 av dessa personer var nyanlända som kommit till Lund utifrån lagen om eget boende (EBO-lagen) eller som anhöriga. Antalet hemlösa barn har ökat från 51 i oktober 2018 till 99 i oktober 2019. 75 av barnen tillhör nyanlända familjer som kommit utifrån EBO-lagen eller som anhöriga.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.  

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.