Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i november 2019

25 november, 2019

Förlängda öppettider på Nibblegården, automatiserad hantering av trygghetslarm och förändring av kostavgift. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om den 20 november. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa. 

Protokollet i sin helhet kan du läsa efter att det är justerat på www.lund.se/handlingar.

Förlängning av öppettid på Nibblegårdens lunchrestaurang för pensionärer

Lunchrestaurangen för pensionärer på Nibblegården kommer att hålla öppet ända fram till och med den 26 december 2019 mot för tidigare bestämt den 13 december 2019. Det beslutade vård- och omsorgsnämnden på senaste sammanträdet. 

Avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorg

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att från och med den 1 februari 2020 justera avgiften för mat på särskilda boenden, korttidsvård och dagverksamhet. Lunds kommun har jämförbart med andra kommuner mycket låga avgifter gällande mat på särskilda boenden, korttidsvård och dagverksamhet.  För att skydda brukare med lägst inkomster kommer det att införas jämkning av kostavgiften på särskilda boende om brukaren inte når upp till förbehållsbeloppet.

Nämnden beslutade även att införa en avgift för hämtning av hjälpmedel och att införa en abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende.

Automatisk handläggning och beslut av trygghetslarm

Det kommer snart gå snabbare och bli lättare för medborgare i Lunds kommun att få trygghetslarm. Vård- och omsorgsnämnden beslutade nämligen att automatisera både handläggnings- och beslutsprocessen.  Möjligheten till att ansöka på traditionellt sätt genom kontakt med handläggare via telefon eller brev kvarstår.

Automatiseringen innebär att medborgaren ansöker om trygghetslarm via en e-tjänst på lund.se och identifierar sig med hjälp av Bank Id. Medborgaren får svar på sin ansökan samma dag och uppdraget skickas direkt till vård- och omsorgjouren som ansvarar för att installera trygghetslarmet. Efter två veckor blir medborgaren kontaktad av en handläggare som följer upp ärendet.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i vård- och omsorgsnämnden