Kommunens organisation

Om hur kommunens verksamhet är organiserad.

Lunds Kommuns organisation - skiss över nämnder-bolag-förvaltningar

 

 

I Lunds kommun finns det fjorton nämnder och styrelser. Varje nämnd/styrelse har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsens, vars förvaltning sköts av kommunkontoret.

Om du vill se skissen i större format eller ladda ned den, hittar du den under Relaterad information.

Här hittar du bilder på Tjänstepersoner vid Lunds kommun

Så styrs Lund

Relaterad information

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se