Framtidens ersättningssystem för hemtjänst

Under åren 2014-2016 drev Lunds kommuns vård- och omsorgsförvaltning ett projekt, finansierat med medel från Vinnova, kallat för "Framtidens ersättningssystem för hemtjänst".

Projektet som genomfördes inom hemvårdsområdet Östra torn/Linero har haft Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC)som utgångspunkt, med fokus på individens behov och individuella mätbara mål, vilket bland annat medförde målinriktat arbetssätt inom hemtjänsten med ökad kontinuitet, nya arbetsmetoder och ökad frisknärvaro för medarbetarna.

Här kan du läsa utförligt om projektet- slutrapport(pdf)

Här finns en broschyr om projektet (pdf)

Vid frågor om projektet kan du höra av dig till ibic@lund.se.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se