Äldre

Kvalitet i vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget kommer från vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvaliteten inom verksamheterna.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

BesöksadressBangatan 10 a, Lund
Postadress:
 Box 41, 221 00 Lund
Telefon (växel): 
046-359 50 00
E-post: 
vardochomsorg@lund.se