Lighting Metropolis - betydelsen av ljus

Ljus skapar inte bara upplysta miljöer. Ljus kan skapa trygghet, minska risk för sjukdom, öka förutsättningar för social interaktion... och mycket, mycket mer. Lunds kommun deltar mellan 2016-2018 i ett svenskt-danskt EU-samarbete, Lighting Metropolis, som syftar till att utveckla vårt arbete med belysning.

Under början av 2017 utförs en undersökning om hur utomhusbelysningen längs ett gång- och cykelstråk i Lund upplevs. Är du över 18 år och intresserad av att delta i undersökningen "Gröna stråket" kan du anmäla ditt intresse via länken nedan på denna sida.

Lunds projekt inom Lighting Metropolis

Kommunens arbete med ljus förknippas med upplysning av gator, torg och byggnader. Men vi arbetar även med mer abstrakta värden, som till exempel trygghet, tillgänglighet, säkerhet och annat. I det arbetet vill vi kunna utvecklas och kommunen deltar nu i Lighting Metropolis, ett samarbetsprojekt mellan Skåne och Danmark som vi hoppas kunna ge oss nya uppslag. Projektet pågår 2016-2018. Lund deltar med två demoprojekt, projekt måltiden och projekt cykelstråk. I båda projekten ska metoden vara knuten till ljus. Läs mer på Lighting Metropolis webbplats via länk nedan.

Projekt Måltiden och Projekt Cykelstråk

Lunds demoprojekt kring cykelstråk och måltider pågår i tre år. Projekt Måltiden är ett inomhusprojekt där målet är att minska matsvinnet i skolorna. Projekt Cykelstråk är ett utomhusprojekt där målet är att öka användningen av ett cykelstråk. I båda projekten ska metoden vara knuten till ljus och innovation. Följ gärna arbetet i via projektens respektive sidor: Projekt Måltiden och Projekt Cykelstråk

 

Processens olika delmoment
I början av projekten går mycket tid åt att träffas och diskutera, hitta partners och diskutera vidare. Men ganska snart är det dags att börja leverera; redan hösten 2017 ska våra lösningar installeras och sättas i drift.

  • Vår 2016: Vi inventerar behov och formulerar problem som passar ramarna för Lightnings Metropolis.
  • Höst 2016: Vi söker lämpliga partners och hittar formerna för de respektive projekten.
  • Vår 2017: Vi arbetar fram olika förslag till lösningar och arbetar med gestaltning och tekniken bakom.
  • Höst 2017: Vi installerar och driftsätter våra lösningar.
  • Vår 2018: Vi kan nu börja mäta effekterna av våra lösningar.
  • Höst 2018: Vi avslutar våra projekt och arbetar med att sprida resultaten.Lighting Metropolis - bakgrund

Det övergripande interregionala projektet, Lighting Metropolis, syftar till att höja medvetendenivån gällande ljusets betydelse och möjligheter. Det sker genom att först matcha aktörer med olika bakgrund med varandra, sedan låta aktörerna pröva något nytt tillsammansi så kallade demoprojekt - och till sist låta aktörerna dela med sig av sina erfarenheter.

På ljusmarknaden finns forskare, designers, produktutvecklare, konsumenter och leverantörer. Inom den privata sektorn såväl som den offentliga. Uppgifterna som så småningom blir demoprojekt formuleras av de deltagande kommunerna, för att resultaten ska komma allmänheten till gagn som den grundläggande inriktningen. De olika demoprojekten kommer under processen att få stöd av Lighting Metropolis två innovationscoacher. Läs mer om Lighting Metropolis på projektets webbplats, se länk nedan. 

Bakom det interregionala projektet Lighting Metropolis ligger InterReg Öresund-Kattegat-Skagerrak, The Capital Region of Denmark och Region Skåne som med projektet vill bidra till en utveckling av regionen. InterReg är EU:s program för territoriellt samarbete och syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/betydelsenavljus

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Internationellt sekretariat

Georg Heuwing, internationell sekreterare
Telefon/Phone: +46-46-359 59 62
E-post/Email: georg.heuwing@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden