Nevers, Frankrike

Nevers ligger i Bourgogne i centrala Frankrike, cirka 20 mil sydost om Paris. Staden har cirka 58 000 invånare, med kranskommuner cirka 100 000 invånare. Den är en av de vackraste medeltida städerna i Loiredalen.

Nevers är ett handels- och industricentrum med rikt utbildningsutbud tack vare sina kopplingar till Bourgognes universitet. Fajanstillverkningen sedan 1500-talet är stadens stolthet. De vackra omgivningarna är kända bl.a. för sin natur, sina slott, sina viner, nötkreatursrasen Charolais och formel 1-banan Magny-Cours.

Vänortsfördraget mellan Lund och Nevers skrevs redan 1967 och kom till på initiativ av Alfa Laval.

Vänortsföreningen Lund-Nevers

Vänortsföreningen Lund-Nevers bildades 1980 och är Lunds äldsta utomnordiska vänortsförening. I Nevers finns en motsvarande förening – Amicale Nevers-Lund. Föreningsmedlemmarna i de båda städerna har besökt varandra i mer eller mindre organiserade former genom åren. Under flera år anordnade föreningen ett gymnasistutbyte mellan Lund och Nevers. Detta fortsätter idag i en ny form genom de båda kommunerna.

Föreningsaktiviteter

Föreningsmedlemmarna träffas under anspråkslösa former ett par gånger per termin. Vid träffarna ges föreläsningar om franska företeelser inom kultur, historia, litteratur, politik eller annat intressant och aktuellt. Föreningen anordnar även vinprovningar.

För mer information, kontakta:

Catarina Svensson, ordförande
E-post: catarina_svensson@telia.com

Anna Glad, sekreterare
E-post: annaglad111@gmail.com

Marie Björklund, kassör
E-post: bjorklund.marie@gmail.com

Relaterad information

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se