Vänorter i världen

Lund har vänorter runt om i världen för att främja internationell samverkan, interkulturellt utbyte, ungdomskontakter, näringsliv och handel. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vilka vänorterna är.

Vad är en vänort?

De formella vänskapliga relationerna mellan städer i olika länder utvecklades starkt under decennierna efter 2:a världskriget.Tanken var att direkta kontakter mellan människor i Europas länder skulle främja det interkulturella utbytet, den ömsesidiga förståelsen, rörligheten och handeln – och därmed i förlängningen bidra till en varaktig fred.

Lunds kommun har också ingått vänortsavtal med ett antal städer runt om i världen. Intensiteten i kontakterna varierar. Med vissa vänorter har speciella vänortsföreningar upprättats. Lunds kommun bedriver också samverkan med kommuner utanför det formella vänortssystemet. Tematiskt begränsade partnerskapsavtal har bl.a. upprättats med Hangzhou i Kina och Coimbra i Portugal.

Den Europeiska vänortssamverkan stöds av EU, bl.a. genom programmet "Ett Europa för Medborgarna".

Besök programmets webbplats

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se