Våra projekt

Stärkta bibliotek för ökad tillgänglighet

Syftet med projektet är att säkerställa tillgängligheten till biblioteksverksamheten för prioriterade grupper, där språklig mångfald och personer med funktionsnedsättning ingår. Projektet ska bidra till en fördjupad kunskap om prioriterade gruppers behov med hjälp av extern kompetens i syfte att säkerställa tillgängligheten. Extern kompetens ska anlita och bidra med kunskap om metoder för att se över lokaler och andra arenor samt utbilda, handleda och analysera resultatet tillsammans med bibliotekspersonalen.

För mer information: Kontakta Folkbiblioteken
Projektet pågår: 2018-2019
Total projektbudget (ca): 3.800.000 SEK
Program: Kulturrådet

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se