Lighting Metropolis - betydelsen av ljus

Ljus skapar inte bara upplysta miljöer. Ljus kan skapa trygghet, minska risk för sjukdom, öka förutsättningar för social interaktion och mycket mer. Lunds kommun deltar mellan 2016-2018 i ett svenskt-danskt EU-samarbete, Lighting Metropolis, som syftar till att utveckla vårt arbete med belysning.

Lunds projekt inom Lighting Metropolis

Kommunens arbete med ljus förknippas med upplysning av gator, torg och byggnader. Men vi arbetar även med mer abstrakta värden, som till exempel trygghet, tillgänglighet och säkerhet. I det arbetet vill vi kunna utvecklas och kommunen deltar nu i Lighting Metropolis, ett samarbetsprojekt mellan Skåne och Danmark. Projektet pågår 2016-2018. Lund deltar med två projekt, ett inomhus - måltiden - och ett utomhus, cykelstråk/park. I båda projekten ska metoden vara knuten till ljus. Läs mer om projekten via länk nedan.

Tidplan

  • Vår 2016: Vi inventerar behov och formulerar problem som passar ramarna för Lighting Metropolis.
  • Höst 2016: Vi söker lämpliga partners och hittar formerna för de respektive projekten.
  • Vår 2017: Vi arbetar fram olika förslag till lösningar och arbetar med gestaltning och tekniken bakom.
  • Höst 2017-vår 2018: Vi installerar och driftsätter våra lösningar.
  • Höst 2018: Vi mäter effekten av våra lösningar och arbetar med att sprida resultaten.

Illustration av Lunds två projekt inom Lighting Metropololis

Lighting Metropolis - bakgrund

Det övergripande interregionala projektet, Lighting Metropolis, syftar till att höja medvetendenivån gällande ljusets betydelse och möjligheter. Det sker genom att först matcha aktörer med olika bakgrund med varandra, sedan låta aktörerna pröva något nytt tillsammans i så kallade demoprojekt - och till sist låta aktörerna dela med sig av sina erfarenheter.

På ljusmarknaden finns forskare, designers, produktutvecklare, konsumenter och leverantörer. Inom den privata sektorn såväl som den offentliga. Uppgifterna som så småningom blir demoprojekt formuleras av de deltagande kommunerna, för att resultaten ska komma allmänheten till gagn som den grundläggande inriktningen. De olika demoprojekten kommer under processen att få stöd av Lighting Metropolis två innovationscoacher. Läs mer om Lighting Metropolis på projektets webbplats, se länk nedan.

Logotyper knutna till det interregionala projektet Lighting Metropolis

Bakom det interregionala projektet Lighting Metropolis ligger InterReg Öresund-Kattegat-Skagerrak, The Capital Region of Denmark och Region Skåne som med projektet vill bidra till en utveckling av regionen. InterReg är EU:s program för territoriellt samarbete och syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se