Nordiska vänorter

Lund har etablerade vänorts- och eller samarbetsförbindelser i alla nordiska länder. Dessa orter har i sin tur vänortsrelationer mellan sig vilket gör att det nordiska samarbetet fungerar som en ring av vänorter. Udda år arrangeras en Nordisk Vänortskonferens för att bekräfta arbetet och dra upp riktlinjer för kommande år.

En lärande nordisk gemenskap

Vänortssamarbetet omfattar alltifrån besök av officiella delegationer vid särskilda tillfällen, till diverse olikautbyten,mestadels inom kultur- och skolsektorn. För närvarande utarbetas en strategi för det framtida nordiska vänortssamarbetet under temat "En lärande nordisk gemenskap". Målet är att i samverkan hitta nya sätt att utveckla demokratin.

Föreningen Norden

Ett viktigt arbete för det praktiska genomförandet av utbytesverksamheten uträttas av Föreningen Norden i respektive kommun. Föreningen Nordens lokalavdelning i Lund omfattar cirka 300 medlemmar.Varje månadgenomförs föreningsarrangemang kring nordisk kultur och föreningen är också representerad vid nordiska vänortsutbyten. Föreningen Norden i Lund har genom åren varit en för kommunen angelägen samarbetspartner vid utvecklandet avdet nordiska samarbetet.

Borgå, Finland

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Borgå (på finska Porvoo). Staden har en befolkning på ungefär 49 000 personer och ligger vid kusten till Finska viken, några mil öster om Helsingfors. På bilden syns Borgås rådhus.

> Borgås webbplats www.borga.fi

Foto: Visit Porvoo

Dalvik, Island

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Dalvik. Dalvik är en liten isländsk ort med drygt 1500 invånare, belägen vid öns norra kust.

> Dalsviks webbplats www.dalvikurbyggd.is

Hamar, Norge

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Hamar. Hamar är en centralort i Hamars kommun med ungefär 30 000 invånare. Staden är belägen några mil norr om Oslo.

> Hamars webbplats www.hamar.kommune.no

Foto: Ingse Kjernmoen

Viborg, Danmark

Lunds kommun har ett vänortsavtal med Viborgs kommun. Staden ligger mitt i landet på Nørrejylland, Danmark och där bor ungefär 35 000 personer.

> Viborgs webbplats viborg.dk

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se