Internationellt arbete

Lund är ett fönster mot framtiden - och världen. Här finns förmågan att arbeta över gränser, att tänka nya tankar och att omvandla innovativa idéer till produkter och tjänster som efterfrågas på ett globalt plan.

Med sina 113 000 invånare av mer än 150 nationaliteter och mer än 5 000 utländskagäststudenter är Lund en av de mest internationella städerna i norra Europa. Vi har åtta officiella internationella vänorter och samarbetsavtal med ytterligare fyra städer i utlandet. Lunds kommun driver internationella skolor och erbjuder hemspråksundervisning och kommunal service med en svårmatchad språklig bredd. Lund är vidare en av de mest moderna och framtidsinriktade städerna i norra Europa med forskningsmiljöer och internationella företag på världsnivå. Här möts akademi, företagande, kultur och natur – allt nåbart inom maximalt 20 minuters cykelfärd.

Forskning och vetenskap

Den internationella samverkan med externa aktörer i Lund har också ökat stadigt. Lunds kommun samverkar regelmässigt i internationella frågor med exempelvis Lunds universitet, Ideon Science Park, ESS, Max IV, Raoul Wallenberg-institutet och det Internationella miljöinstitutet IIIEE. Under senare år har en rad investeringar, projekt, insatser och arrangemang genomförts som ytterligare befäst Lunds position som internationellt centrum för forskning och vetenskap, som nationellt innovations- och industricentrum och som ett ekonomiskt nav i Öresundsregionen.

Lunds vänorter och samarbetsavtal

Lunds kommun har många vänner. Genom så kallade vänortsavtal medandra kommuner runt om i världen skapas samarbete ochömsesidigt utbyte inom alla möjliga områden, såsom kultur, ekonomi ochutbildning.Med vissa orter har även vänortsföreningar inrättats för att ytterligareförstärka samarbetet.

Samarbetsavtal

Lunds internationella samarbete sker även utanför det traditionella vänortssamarbetet under andra namn och inriktningar. De vänskapliga, internationella relationerna formuleras ofta som samarbetsavtal. Utöver de traditionella vänortsavtalen har Lunds kommun därför tecknat begränsade samarbetsavtal med följande kommuner: 

  • Hangzhou, Kina  
  • Coimbra, Portugal
  • Frederiksberg, Danmark 

Kontakt

Internationell sekreterare

Yvonne Brogaard Nelson
E-post/Email: yvonne.brogaard-nelson@lund.se

Samhällsstrateg - extern finansiering och projektutveckling (EU-samordnare)

Tommy Bengtsson
Telefon/Phone: +46-46-359 60 45
E-post/Email: tommy.bengtsson@lund.se

International Citizen Hub Lund

Lisa Andersson
Project Coordinator
lisa.andersson@lund.se
Phone +46 46 357099

Visiting address
Ekska huset
Sankt Petri Kyrkogata 4
Lund, Sweden

Postal address
Lund International Citizen Hub
Lunds kommun
Box 41
SE-221 00 Lund, Sweden

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se